Aanvragen De Raad van Mediators

ER IS EEN CONFLICT EN SPRAKE VAN WEDERZIJDSE ONTEVREDENHEID

Zet daarom mediation of bemiddeling in en kies uw mediator in uw woongebied. U meldt uw zaak en vraagt een intakegesprek aan. Gesprekken zijn altijd vertrouwelijk van aard. Samen met u stelt de mediator of conflictbemiddelaar vast of uw zaak mediabel is. Indien dit het geval is, krijgt u een voorstel voor de volgende stap.

VRAAG MEDIATION AAN

DE VOLGENDE STAP

In samenspraak met en onder begeleiding van uw mediator of bemiddelaar, wordt tijdens de eerste bijeenkomst geanalyseerd waar de tegengestelde belangen en verwachtingen liggen. Welke afspraken en handelingen er aan het geschil ten grondslag liggen. Wat de beide partijen als de juiste oplossing zien.

Op basis van deze feiten, standpunten en eventuele onderliggende documentatie, wordt door de mediator in volgende bijeenkomsten samen met u gezocht naar aanvaardbare oplossingen.

KOSTEN

Gewerkt wordt er met een concurrerend uurtarief. U krijgt te maken met één conflictbemiddelaar of mediator. Een uurtarief wordt vooraf met u besproken. Ook een vast all-in bedrag of een zogenaamd ‘fixed fee’ is bespreekbaar. U behoudt de regie over het proces door kosteninzicht en kostenoverzicht.
De communicatie gaat weer stromen door terugkeer naar de oorspronkelijke motieven en gemeenschappelijke belangen. De relatie verbetert en de beide partijen voelen zich gehoord. Hierdoor komt men samen tot een positieve langetermijnoplossing. Daarnaast zijn de kosten transparant en met name overzichtelijk. Bovendien wordt er vooral bij beide partijen een gevoel van rechtvaardigheid gecreëerd.
Jazeker. Het hangt mede af van het gebied of regio en het type probleem dat zich aandient. Bovendien kan er sprake van zijn van een gun-factor binnen een netwerk. Samenwerking en kennisdeling zijn steeds speerpunten binnen het netwerk.

Nee, dat worden zij niet. Er is een toetredingscommissie die er op toeziet dat toetredende mediators voldoen aan specifieke eisen. Men dient te zijn opgeleid door een erkende instelling. Daarnaast doen wij een antecedenten- en referentenonderzoek. We willen er zeker van zijn dat aangesloten en geschikte mediators beschikken over een schoon blazoen.

Voorts zijn de aangesloten mediators gehouden aan het voldoen aan de eisen van ons PE-systeem. PE staat voor permanente educatie en voorziet erin dat men de vaardigheden jaarlijks op een professioneel peil houdt.

De aangesloten mediators zijn gehouden aan een interne gedragscode. De peilers hiervoor zijn ons statuut en reglement waardoor mediationprocessen een professioneel stramien kennen en correct ingekaderd zijn. Aangesloten mediators, conflictbemiddelaars en coaches zijn hier te allen tijde aan gehouden.

Ja, dat komt zo nu en dan voor. Maar de mediators in het netwerk verkrijgen vooral zelf de opdrachten. Men is immers zelf ook verantwoordelijk voor de omzet en winst.
Ja, dat komt het meeste voor. De aangesloten mediators verwerven m.n. zelf hun zaken, maken gebruik van het netwerk en zoeken elkaar op.

Die meerwaarde zit in het centraal samenkomen van vraag en aanbod. Hier zijn kennis, kunde en ervaring geconcentreerd.

Net zoals onze aangesloten mediators zijn wij ondernemers en denken we dat de waarde van ons platform, waar mediation-aanvragen en mediators elkaar ontmoeten, een grote toegevoegde waarde heeft als centraal punt.

SCHAKEL EEN MEDIATOR OF CONFLICTBEMIDDELAAR IN

MEDIATION AANVRAGEN

Logolos

SAMENWERKING IN OPLOSSINGEN

We werken als één netwerk dat bestaat uit professionele mediators en bemiddelaars met zo veel mogelijk kleine en grote klanten. Al deze klanten willen we steeds het best mogelijke advies geven en helpen met structurele oplossingen.

MELD U ZAAK AAN

LANDELIJK BEREIK. PERSOONLIJKE BENADERING.

 • Mediation en bemiddeling werken. Al eeuwenlang.
 • Aanvragen gaat eenvoudig en snel.
 • U heeft altijd kosteninzicht.
 • U heeft invloed op de tijdsinvestering.
 • U draagt zelf bij aan de oplossing.
 • U kunt weer door de deur met de wederpartij.
 • U blijft verschoond van gerechtelijke procedures.
 • U kiest zelf uw mediator. Anders adviseren wij u graag.
 • U kiest zelf een mediator in de buurt.
 • U kiest zelf een mediator met kennis van zaken.
 • Mediators zijn opgeleid en gecertificeerd.
 • Mediation verloopt sneller dan gerechtelijke procedures.
 • U houdt zelf de regie over het verloop.
 • U bepaalt zelf hoe snel de afwikkeling verloopt.

VRAAG MEDIATION OF BEMIDDELING AAN.

AANVRAGEN

Telefoon: 015-3020015
Email: info@deraadvanmediators.nl
Web: deraadvanmediators.nl

Uw e-mail (verplicht)

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam indien van toepassing

Telefoon (verplicht)

Adres

Postcode

Woonplaats (verplicht)

Beroep

Type geschil
PrivéZakelijkWerkOverheid

Hoelang speelt het geschil
Korter dan 3 mndLanger dan 3 mndLanger dan 6 mnd

Voeg een bestand toe (niet groter dan 6 MB)

Aanvullende informatie

Controle
[recaptcha]