Aansluiten De Raad van Mediators

KOM ONS NATIONALE NETWERK VERSTERKEN

U bent opgeleid en wilt zich graag aansluiten bij een stevig netwerk vol kennis. Wij bieden:

  • het RvM-netwerk, online infrastructuur, logo en beeldmateriaal, gestructureerde processen, PE-systeem;
  • toegang online platformen, mailbox, sociale mediakanalen, bijeenkomsten, workshops en educatie;
  • online communicatiemiddelen, brochures en docs, planmatige acquisitie- en procesondersteuning.

Bent u niet opgeleid dan verwijzen wij graag naar geaccrediteerde opleiders.

VRAGEN?

Jazeker, dat kan. We hanteren hiervoor een aanmeldingsprocedure. We gaan er van uit dat belangstellenden naar eer en geweten handelen, maar controleren daar waar van toepassing geacht. Er is sprake van een toetredingscommissie en referentenonderzoek. We willen systematisch werken en vooral mogelijke wederzijdse teleurstellingen zo veel mogelijk uitsluiten.
Ja, u betaalt voor de aansluiting op het netwerk d.m.v. een abonnement € 45 per maand. Omdat we ons minimaal een jaar aan elkaar verbinden kunt u het abonnement ook per drie maanden, zes maanden of per jaar betalen.
Nee, er is geen angel. Serieuze kandidaten weten dat ze moeten investeren in tijd, middelen en energie. Veel aangesloten mediators groeien in hun rol en doen daardoor regelmatig bemiddelings- en mediationzaken. We moedigen u aan om vragen te stellen aan de aangesloten mediators en ons.
Nee, daar zorgen wij niet voor. U bent als ondernemer zelf verantwoordelijk voor uw acquisitie en verwerving. Wel zorgt de naam, het platform en netwerk voor een groeiende bekendheid. Hierdoor worden aangesloten mediators steeds beter vindbaar.
Jazeker, afspreken kan altijd via telefoon of email. Neem daarom gerust contact met ons op.
Nee. U bent zelf ondernemer en handelt daar naar. U acteert onder eigen verantwoordelijkheid voor uw omzet en voor eigen rekening. Maar we vragen u wel dat u zakelijk bewust en naar beste kunnen onze naam en faam uitdraagt.
Nee. U bent ondernemer binnen uw eigen bedrijf en u bestuurt als zodanig zoals u wenst. Het lidmaatschap met wederzijdse rechten en plichten gaan we in aanleg voor minimaal een jaar aan. Je hebt immers minimaal een jaar of langer de tijd nodig om een goede zakelijke eenheid op te bouwen.
We ondersteunen meerdere doelen in de „sociaal goede richting”. In een starter zonder werkkapitaal voor de opleiding en andere noodzakelijkheden, hebben we nog nooit in geïnvesteerd. Onze aandeelhouders investeren met een winstoogmerk.

VERDERE VRAGEN?

Het netwerken bestaat omdat wij mediators en bemiddelaars van hetzelfde slag formeren en bijeen brengen. Onder een ijzersterke naam en mooi beeldmerk, met dezelfde kwaliteitsuitstraling en individuen binnen een compleet geheel. Hierdoor spreekt men dezelfde taal en begrijpt men de mores van de RvM.

Verder sluiten we alle mediators en bemiddelaars aan op hetzelfde online platform, komt men op de verzendlijst voor de interne nieuwsbrief, praat men met elkaar via de besloten LinkedIngroep, heeft men een dezelfde RvM-mailbox v.v. uniforme emaihandtekening, heeft men toegang tot het RvM-portaal huisstijlbeheer enz.

Voorts worden er meerdere malen per jaar bijeenkomsten georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is om te netwerken, kennis uit te wisselen en elkaar te leren kennen en te begrijpen. En meer nog, elkaar zakelijk te helpen met het creëren, volgen en grijpen van kansen.

Intern komen vanuit de aangesloten leden ook soms workshops voort. Denk bijvoorbeeld aan relevante juridische kennis, acquisitie-training of het nog eens trainen van mediation- en bemiddelingsgesprekken.

Het is nu eenmaal een gegeven dat niet iedereen zijn doel zal bereiken. Dat neemt niet weg dat we aan de voorkant al zoveel mogelijk sturen op kwaliteit. Niet iedereen kunnen we accepteren en toelaten.
 Ben je lid geworden, maar kun je er onvoldoende uithalen dan heb je hoe dan ook iets bijzonders op je curriculum vitae staan. En dat kunnen niet veel mensen zeggen!

Bovendien ben je ook nog eens verbonden geraakt met echte professionals in een serieus groot en sterk netwerk. Zij kunnen je altijd wel ergens in een volgende stage van je carrière of loopbaan mee van dienst zijn.

Nee, in het geheel niet. De RvM biedt door het het aansluiten juist extra zakelijke kansen. De RvM treedt faciliterend op. We verwachten van u dat u zich als een goed ondernemer inzet om uw eigen zakelijke kansen te creëren. Hierbij heeft u dezelfde rechten en plichten als andere mediators en bemiddelaars die verbonden zijn met de RvM.

Kortom, we hebben geen belang bij of bijzondere interesse in uw eigen onderneming. We zullen u niet vragen voor een commissariaat of ongebruikelijke rechten. U bent zelf ondernemer en blijft uw eigen onderneming runnen.

We screenen niet op bedrijfsgrootte. Zelfstandigen zonder personeel, starters, éénmanszaken, zakelijke koppels, maten uit een maatschap, BV-houders enz. zijn welkom. Het maakt de zaken overigens wel eenvoudiger indien u vooraf uw bedrijfsnaam, administratieve structuur en aanverwante zaken 100% op orde heeft. Uw BTW-nummer en inschrijving bij de KvK dienen vooraf al te bestaan. Dat vergemakkelijkt voor u en voor ons de gang van zaken.

We zijn juist op zoek naar uitgebalanceerde, ondernemende personen die volgroeid zijn in hetgeen ze goed kunnen en die hun specifieke vaardigheden volledig op orde hebben. We adviseren dan ook altijd je in ons netwerk te verbinden met anderen die jouw zwakkere punten kunnen versterken en verstevigen.

Zo creëer je balans daar waar die gemist wordt. Duo- en trio-formaten werken in acquisitie en bij het netwerken altijd bijzonder prettig, kunnen elkaar opvangen daar waar nodig of vervangen indien noodzakelijk.

Bent u eenmaal aangesloten, bekijk dan de profielpagina op onze website, bel ons op of zet de vraag uit binnen de besloten LinkedIn groep. Toon initiatieven, zet deze uit en vraag om coöperatie binnen de RvM. We recommanderen ook zeer zeker de regionale en nationale bijeenkomsten aan te doen. Ook in het kader van het sturen op uw jaarlijkse registratiepunten in het kader van PE, permanente educatie.

En dat combineert u uiteraard met een gezonde dosis netwerken. Creëer zelf een bijeenkomst met een specifiek doel en onderwerp. Met dergelijke stappen komt u gegarandeerd verder. En de RvM praat altijd graag over organisatie en ondersteuning hiervan.

We gaan graag in zee met ondernemende mensen die hun dienstverlening en service onder de vlag van de RvM op een zinnige en intelligente wijze aanbieden. Dat moet altijd en zo veel en zo vaak mogelijk leiden tot zakelijk succes of andere vormen van voordelen opleveren.

Ons gaat het om de teamvorming en de kwaliteit van het netwerk, het merk en de naam. Alleen op deze wijze kunnen we bouwen aan een netwerkverband bestaande uit A-teamspelers. Wat u kunt doen om er voor te zorgen dat uw aanmelding succesvol wordt is:

Zorg voor een duidelijk beeld van uw vaardigheden en heb realiteitszin. Zorg, indien nodig, vooraf voor een bedrijfsnaam, inschrijving KvK en BTW-nummer. Laat merken dat u diep heeft nagedacht over uw onderneming.

Nee. Als u een jonge ondernemer bent is het belangrijk te overdenken welke factoren allemaal een rol van betekenis kunnen spelen. Leeftijd en ervaring spelen zo hun hoofdrollen in mediation en bemiddeling. Aan de andere kant geldt dat er niet echt een typische bandbreedte in leeftijden bestaat. We hebben jonge en oudere mensen aan boord.
Nee. Dat kunt u uiteraard voor uzelf wel hebben maar wij zullen hier niet naar vragen. U meldt zich aan via de web-formulieren op onze site. Er is een formulier voor het geval u nog niet bent opgeleid tot mediator en een formulier indien u reeds een basisopleiding heeft genoten. Vult u deze gewoon in – dat is in beginsel alles wat we nodig hebben. Sterker nog, we hoeven uw business plan helemaal niet te zien als u er een heeft.

AANSLUITEN? VRAAG INFORMATIE AAN

VERSTERK HET NETWERK

DIRECT AANSLUITEN? DAT KAN OOK

KOM DIRECT AAN BOORD
Logo De Raad van Mediators

UW MOGELIJKHEDEN. MET ONDERSTEUNING.

“Mediation of bemiddeling. Luisterend of sturend. Als netwerkorganisatie sturen we bij voorkeur op resultaat voor de klant, ongeacht hoe de methode genoemd wordt. Als de klanten tevreden zijn, kosteninzicht hebben en eventueel weer met elkaar door de deur kunnen, is de missie volbracht.”

DE RAAD VAN MEDIATORS

VERSTERK HET NETWERK. MELD U AAN.

AANSLUITEN

Telefoon: 06-54377806
Email: info@deraadvanmediators.nl
Web: deraadvanmediators.nl

Uw e-mail (verplicht)

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode

Woonplaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Werkzaam als

Mediationopleiding
JaNeeMee bezig

Gevolgd bij

Afgerond in

Jaarlijks gemiddeld aantal mediationuren

Voeg een bestand toe (niet groter dan 6 MB)

Nadere informatie

Controle
[recaptcha]