skyscraper

DE FOCUS OP OPLOSSINGEN

Op het netwerk van De Raad van Mediators zijn professionele mediators en bemiddelaars aangesloten. Door deze bundeling vormen wij een kruispunt en centrum waar vragers en probleemoplossers samenkomen. De RvM beoogt een A-merk te zijn waarbinnen alle typen mediators van alle soorten gezindte kunnen huizen en waar klanttevredenheid nummer 1 staat.

Schakel een specialist in

FORMELE REGISTRATIE VERPLICHT. ALTIJD.

Een kenmerk van professionaliteit en kwaliteit is onder meer een formele registratie. De aangesloten mediators zijn daarom verplicht een registratie aan te houden in een erkend register.

Wil een mediator aan boord komen bij De Raad van Mediators dan voeren we altijd eerst een gesprek over de motivatie, ervaring en kennis. Dan bepalen we in overleg of het voor de kandidaat en ons een zinvolle stap is om elkaar verder van dienst te zijn.

Kies een professional

PERMANENTE EDUCATIE EN GEDRAGSCODE

Om de vaardigheden en kennis op peil te houden, zijn de aangesloten mediators gehouden aan de interne regels van permanente educatie (PE) bestaande uit: Brochure PE    | Onderhoudseisen PE    | Reglement PE   

Om de verleende service en de onderliggende zakelijkheid op een professioneel niveau te houden, hanteren wij een gedragscode. Zonder uitzondering zijn professionals hieraan gehouden.

Statuut Gedragscode    | Reglement Gedragscode   

ONZE MISSIE

De Raad van Mediators Missie

ZAKELIJK BELEID EN MISSIE

De Raad van Mediators is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het laten samenkomen van vraag en aanbod betreffende mediaton, conflictbemiddeling en conflictcoaching. We verenigen geschoolde professionals in deze vakgebieden onder een vlag.

Aangesloten RvM-mediators gaan vervolgens conflicten oplossen binnen bedrijven, tussen bedrijven onderling, tussen natuurlijke personen en bedrijven en tussen natuurlijke personen onderling. Maar ook bij instituten, instellingen, verenigingen en stichtingen. Lees verder over onze missie   

MEDIATORS EN BEMIDDELAARS. VAN A TOT Z.

LANDELIJK OPEREREND. RESULTAAT GEGARANDEERD.

De Raad van Mediators Dirk Buitenhuis

DIRK BUITENHUIS

MEDIATOR – Dalfsen, Overijssel
EXPERTISE – Bouw, Arbeidsconflicten, Echtscheidingen, Zakelijk, Financieel, Onderwijs
TELEFOON – 06-52030222

derijdendeconflictbemiddelaars.nl

In de bouw werken veel partijen samen, vaak eenmalig soms zonder elkaar te kennen en voor elkaar verantwoordelijk te zijn.

Dat dit in de huidige tijd vaak tot conflicten leidt is evident. Het is belangrijk deze conflicten snel de wereld uit te helpen, anders ontstaan er enorme vertragingen met zeer hoge kosten consequenties.

Dirk Buitenhuis is als mediator in de provincie Overijssel gespecialiseerd in deze zakelijke geschillen en bedient ook de omringende provincies. Hem bellen leidt tot een snelle oplossing.

Bezoek buitenhuis-bouwmanagement.nl en derijdendeconflictbemiddelaars.nl.

De Raad van Mediators Tulay Dekker Yazgili

TÜLAY DEKKER YAZGILI

MEDIATOR – Zuidlaren, Drenthe
EXPERTISE – Publiekrechtelijke, Privaatrechtelijke en Familierechtelijke geschillen, Overheidsorganen etc.
TELEFOON – 06-25035792

Soms komt u er samen niet meer uit. Dan blijken de verwachtingen op relationeel , financieel en contractueel gebied te ver uit elkaar te liggen. Het verschil van inzicht lijkt dan niet meer opgelost te kunnen worden. Standpunten verharden en de relatie komt verder onder druk te staan. Zo ontstaan de meeste geschillen. Een geschil is een verstoring in de communicatie.

Mediation, is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief concept, waarbij de communicatie weer hersteld wordt. Een geschil wordt door de mediator, vrij van emotie, duidelijk in kaart gebracht waarbij de partijen de gelegenheid en ruimte krijgen hun emoties, visies en inzichten naar voren te brengen.

In gesprek met de ander en in samenspraak wordt naar een wijze, passende oplossing gezocht. Een oplossing die beide partijen tot tevredenheid stemt en verbinding tot stand kan brengen.

Expertise gebieden:

 • Juriste
 • onderzoekster
 • Arbiter
 • Professional Coach
 • Conflictcoach
 • Onderhandelaar
 • Enneagram Coach
 • ADR Internationaal gecertificeerd

Meerdere juridische en niet- juridische geschillen in zowel publieke als ook private domein:

 • Publiekrechtelijke geschillen
 • Privaatrechtelijke geschillen
 • Familierechtelijke geschillen
 • Overheidsorganen versus privaatrechtelijke personen
 • Zakelijke geschillen
 • Arbeidsrechtelijke conflicten
 • Onderwijsgeschillen
 • Gezondheidszorg
 • Burengeschillen
 • Woningbouwcorporaties
 • Internationale geschillen
De Raad van Mediators Roel Goessen

ROEL GOESSEN

MEDIATOR – Gronsveld, Limburg
EXPERTISE – Arbeidsconflicten, Echtscheidingen, Zakelijk, Gezondheidszorg, Overheid, Onderwijs
TELEFOON – 06-52390369

Als bemiddelaar en facilitator helpt Roel u snel en vakkundig via duidelijke richtlijnen en afspraken naar een oplossing die voor alle partijen eerlijk, werkzaam en acceptabel is.

Hierbij staan integriteit, objectiviteit, deskundigheid en betrokkenheid voor Roel hoog in het vaandel. Verder is hij uitstekend in staat om een vertrouwde omgeving te creëren voor partijen die nodig is om tot een oplossing te komen.

De Raad van Mediators Frank de Haan

Ing. FRANK DE HAAN

MEDIATOR – Den Haag, Zuid-Holland
EXPERTISE – Bouwconflicten, Financieel, Zakelijke conflicten
TELEFOON – 06-53767099

Als Mediator kan ik u en de andere partij helpen een oplossing te vinden voor uw conflict. Het doel is om een werkzame relatie te behouden of te verkrijgen. Hoge kosten en verspilling tijdens een lange juridische strijd kunnen op deze wijze voorkomen worden.

Mediation werkt alleen als beide partijen dat willen (in meer dan 75% van de mediations wordt een door beide partijen aanvaardbare oplossing gevonden). Mijn werkgebied is o.a. bouwconflicten, enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Schadeafwikkelingen met verzekeringsmaatschappijen
 • meer- en minderwerk afrekening na wijzigingen gedurende de bouw
 • erfgrens conflicten
 • Kosten planontwikkeling tussen opdrachtgever en architect welke niet door kan gaan

Bouwmediation is sneller, goedkoper en duurzaam.

De Raad van Mediators Leo Heldens

LEO HELDENS

MEDIATOR – Venray, Limburg
EXPERTISE – Arbeidsconflicten, Echtscheidingen, Gezondheidszorg, Overheid, Onderwijs
TELEFOON – 06-40708222

Mijn carrière ben ik begonnen in de zorg, psychiatrie en heb na tien jaar de overstap gemaakt naar de kinderbescherming. Binnen de kinderbescherming ben ik zeventien jaar actief geweest in o.a. ondertoezichtstellingen, voogdijzaken, omgangsregelingen en vrijwilligersbeleid. Vervolgens was ik van 2001 tot 2014 directeur bij een HALT bureau.

Daarnaast heb ik als freelancer jaren ervaring in het verzorgen van preventieprojecten, trainingen en opleiding aangaande grensoverschrijdend gedrag, communicatie, pedagogische dilemma’s e.d. zowel in het basis, voortgezet, middelbaar als hoger onderwijs. Voor meer informatie omtrent de hierboven beschreven trajecten verwijs ik u naar mijn website bureauikva.nl.

Op het gebied van communicatie ben ik actief als RVM-gecertificeerd mediator met als specialisaties arbeidsconflicten, onderwijs, zorg, overheid en echtscheidingen. Om conflicten naar behoren af te wikkelen en partijen te bewegen de gang naar de rechter te voorkomen, helpen mijn voorgaande ervaringen en betrokkenheid, om als mediator het beste resultaat voor beide partijen te realiseren.

De Raad van Mediators Frans Heutinck

FRANS HEUTINCK

MEDIATOR – Veldhoven, Noord-Brabant
EXPERTISE – Arbeidsconflicten, Echtscheidingen, Zakelijke conflicten, Overheid, Financiëel, Onderwijs
TELEFOON – 06-21464705

Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief begrip.

Een geschil wordt vrij van emotie duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze en passende oplossing gezocht.

Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt.

De Raad van Mediators Natasja Huisman

NATASJA HUISMAN

MEDIATOR – Vinkeveen, Utrecht
EXPERTISE – Arbeidsconflicten, Echtscheidingen, Overheid, Financiëel, Onderwijs, Onroerende zaken
TELEFOON – 06-54377806

Ik ben Natasja Huisman en mediator, conflictcoach, trainer en ondernemer.

Als klein kind had ik al een hekel aan conflicten en ruzie. Samen leven is niet altijd makkelijk. We leven samen in gezinnen en families. We hebben te maken met buren, werkgevers en met tal van overheden en instanties. Regelmatig ben ik mijzelf tegen gekomen. Conflicten zijn onderdeel van het leven.

Dagelijks daag ik mezelf en anderen uit om buiten de kaders te denken en te stappen. Grenzen te verleggen. Ik doe dat met veel enthousiasme en doortastendheid. Hierdoor dring ik snel door tot de kern. Ik help mensen hun eigen talenten te ontdekken en daardoor te helpen hun persoonlijke- en werkleven te ontwikkelen Mijn werkwijze kenmerkt zich als energiek, enthousiast, klantgericht, professioneel, resultaatgericht, overtuigend en betrokken.

Wil je meer weten over mijn opleidingen en werkervaring dan nodig ik je uit een kijkje te nemen op mijn Linkedin profiel. Ik wil graag een goede werkrelatie met je aan gaan, daarom is een persoonlijk kennismakingsgesprek zo belangrijk.

De Raad van Mediators Gert-Jan van Ingen

GERT-JAN VAN INGEN

MEDIATOR – Lienden, Gelderland
EXPERTISE – Bouwconflicten, Zakelijke conflicten, Overheid
TELEFOON – 06-51355916

Als ondernemer, voorzitter van besturen en voormalig wethouder ben je gewend met partijen om tafel te zitten die heel uiteenlopende belangen hebben. Ik ben al snel tot de conclusie gekomen dat observeren, begripvol luisteren, analyseren, samenvatten, doorvragen en concretiseren even essentieel zijn als de voorwaarden die je schept om het gesprek goed te laten verlopen in een sfeer waarbinnen mensen zich veilig voelen.

Door goed op te letten en de juiste vraag op het juiste moment, komen er dingen naar boven waar partijen zelf mogelijk niet aan hebben gedacht. Er ontstaat een ander perspectief dat maakt dat de belangen niet meer zo sterk uiteenlopen. Dat vergt een zeker gevoel voor strategie, goed kunnen omgaan met emoties en weerstand en het benoemen van kernpunten voor een efficiënt plan van aanpak om spoedig tot overeenstemming tussen partijen te kunnen komen.

Van Ingen Mediation biedt u een vrijblijvend intakegesprek aan om de zaak rustig te bespreken, een inschatting te maken van het aantal benodigde sessies en u een indicatie van de kosten te geven, die gunstiger zijn dan u mogelijk verwacht.

Bezoek vaningen-mediation.nl.

De Raad van Mediators Marnix de Jong

MARNIX DE JONG

MEDIATOR – Veendam, Groningen
EXPERTISE – Bouwconflicten, Arbeidsconflicten, Echtscheidingen, Zakelijke conflicten, Overheid
TELEFOON – 06-28647067

Wanneer er een verschil in inzicht is, er tegengestelde belangen zijn of er door wederzijdse ontevredenheid een conflict is ontstaan, zet ik graag mijn expertise in om dit conflict met alle betrokkenen op te lossen.

Na 20 jaar ervaring als tennistrainer, coach en nu als manager binnen telecommunicatie, heb ik met veel verschillende mensen mogen samenwerken. Daarin heb ik vooral geleerd dat de basis tot een succesvolle samenwerking en/of een duurzame relatie, rust op twee belangrijke pijlers: respect en een heldere communicatie.

Sportiviteit staat bij mij hoog in het vaandel en wanneer we door middel van mediation tot een duurzame oplossing kunnen komen tot een ieders tevredenheid, ben ik net zo blij als wanneer ik een leerling op de tennisbaan ‘game, set en match’ heb zien maken!en

De Raad van Mediators Vincent Kokenberg

VINCENT KOKENBERG

MEDIATOR – Rossum, Overijssel
EXPERTISE – Arbeidsconflicten, Overheid, Financieel, Zakelijk
TELEFOON – 06-37227652

Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief begrip.

Een geschil wordt vrij van emotie duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze en passende oplossing gezocht.

Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt.

De raad van Mediators Raymond Mars

RAYMOND MARS

MEDIATOR – Almere, Flevoland
EXPERTISE – Registerexecuteur, Nabestaanden ontzorgen, Bewind zonder zorgen, Arbeidsconflicten, Echtscheidingen, Zakelijke conflicten, Financieel
TELEFOON – 036-5490090
Raymond Mars (Amsterdam 1967). Deskundig op het gebied van financiële dienstverlening (verzekeringen, hypotheken en pensioen), echtscheidingen en nalatenschappen.

Werkzaam geweest bij o.a. Rabobank en OHRA als adviseur en manager en sinds 1999 directeur van Interfin BV, een organisatie die gespecialiseerd is in onderzoek en opleidingen voor de financiële dienstverlening.

Kijk ook op register-executeur.nl, de site met informatie voor de RegisterExecuteur. Op nabestaandenontzorgen.nl, een site voor nabestaanden met veel informatie en de Nalatenschapstest. In ontwikkeling is bewindzonderzorgen.nl met informatie over beschermingsbewind.

De Raad van Mediators Jos Pappers

JOS PAPPERS

MEDIATOR – Maastricht, Limburg
EXPERTISE – Arbeidsconflicten, Echtscheidingen, Gezondheidszorg, Onderwijs
TELEFOON – 06-81163106

Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief begrip.

Een geschil wordt vrij van emotie duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze en passende oplossing gezocht.

Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt.

De Raad van Mediators Cees Rootjes

CEES ROOTJES

MEDIATOR – Heiloo, Noord-Holland
EXPERTISE – Arbeid, Zakelijk, Gezondheidszorg, Overheid, Financieel, Onderwijs, Consumenten-bedrijven, OZ
TELEFOON – 06-20632848

Vanaf 1 juli 1975 tot 1 juli 2014 heb ik onafgebroken gewerkt voor lokale overheden in zowel vaste als interim functies en in zowel leidinggevende- als uitvoerende posities. Daarnaast ben ik ruim acht politiek actief geweest als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Heiloo.

Ik ben een rustige en open persoonlijkheid, visionair en conceptueel denkend ingesteld. Nevenfuncties:

 • Financieel bewindvoerder verstandelijk gehandicapte (2004-heden)
 • Voorzitter VVE “De Kuilenaar”(2005-heden)
 • Mantelzorger bij de VIVA Zorggroep (2014-heden)
 • Bedrijfsbegeleider bij de Stichting Jong Ondernemen (2014 – heden)
 • Voorzitter PvdA, afdeling Heiloo (2015-)
 • Trainer/docent bij Segment Opleidingen (2015-)
 • Lid van de redactie van het blad “Raadsledennieuws” (2015-)

Bezoek rootjesmanagementenadvies.nl.

De Raad van Mediators Karin Stadtman

KARIN STADTMAN

MEDIATOR – Dedemsvaart, Overijssel
EXPERTISE – Arbeidsconflicten, Gezondheidszorg, Overheid, Onderwijs
TELEFOON – 06-50444549

derijdendeconflictbemiddelaars.nl

Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief begrip.

Een geschil wordt vrij van emotie duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze en passende oplossing gezocht.

Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt.

Bezoek derijdendeconflictbemiddelaars.nl.

De Raad van Mediators Ruud Speijer

Ing. RUUD SPEIJER

MEDIATOR – Swifterband, Flevoland
EXPERTISE – Bouwconflicten, Zakelijke conflicten, Overheid
TELEFOON – 06-48758785

In mijn dagelijkse werk als bouwkostendeskundige heb ik regelmatig te maken met verschillende partijen c.q. de belangen waardoor de kans op conflicten groot is. Dit zijn potentiële bedreigingen voor een project en het is de kunst dit in een vroegtijdig stadium te herkennen en op te lossen.

Als mediator ben ik nog beter in staat tussen partijen te bemiddelen zodat de slagingskans van een project alleen maar groter wordt. Faalkosten kunnen hiermee gereduceerd worden.

De Raad van Mediators Joris Terstappen

JORIS TERSTAPPEN

MEDIATOR – Sittard, Limburg
EXPERTISE – Arbeid, Zakelijk, Gezondheidszorg, Onderwijs, Consumenten-bedrijven, OZ
TELEFOON – 06-46350422

Particulieren en bedrijven die zijn verwikkeld in een conflict of dat juist willen voorkomen en die bereid zijn met hun conflictpartner in gesprek te gaan kunnen tot een solide oplossing komen. Mediation biedt hiertoe uitkomst. Een oplossing betekent het einde van iets ongewenst. Het geeft mij de meeste voldoening als alle partijen een goed gevoel hebben bij het uiteindelijke resultaat.

De meest krachtige is wanneer de partijen zelf met de oplossing kunnen komen. Zelfs al lijkt dat in eerste instantie onmogelijk. Iedere mediation zal voor de betrokkenen een nieuwe uitdaging zijn, maar ik heb de intentie “u er samen goed uit te laten komen” en stuur naar het best mogelijke resultaat.

Bezoek de website aequobono.nl en maak geheel vrijblijvend een afspraak. Ik ben u graag van dienst!

De Raad van Mediators Joop Veenstra

JOOP VEENSTRA

MEDIATOR – Wolvega, Friesland
EXPERTISE – Arbeidsconflicten, Echtscheidingen, Financieel
TELEFOON – 0561-618483

Mediation bij zakelijk en financiële conflicten, arbeidsconflicten en bij echtscheidingen. Bij mediation heeft u zelf het resultaat in handen, onder begeleiding van een onafhankelijke en deskundige mediator.

Het resultaat alsmede de procedure is sneller, goedkoper en tevens vaak bevredigender dan in het geval gebruik wordt gemaakt van twee advocaten die ieder namens één van beide echtgenoten optreden of een rechterlijke procedure.

Onze diensten omvatten mediation in zakelijke conflicten, arbeidsconflicten en echtscheidingen en tevens administratieve zaken, belastingen, begeleiding van startende ondernemers, begeleiding van particulieren. Bel ons gerust, wij staan u graag te woord.

De Raad van Mediators Henk Vermeulen

HENK P. VERMEULEN

MEDIATOR – Giesbeek, Gelderland
EXPERTISE – Gezondheidszorg, Overheid
TELEFOON – 06-51088899

Vermeulen Advies: jarenlange ervaring als bestuurder in de gezondheidszorg, zowel in- als extern bij middelgrote en grote organisaties. Bedreven in het tot stand brengen en het begeleiden van fusies en veranderingsprocessen.

Veel oog voor de menselijke maat gericht op inhoud en relatie. Fiscale-, financiële- en administratief organisatorische achtergrond.

De Raad van Mediators Mary Volkers Bredewold

MARY VOLKERS-BREDEWOLD

MEDIATOR – Vinkenbuurt, Overijssel
EXPERTISE – Echtscheidingen, Zakelijke conflicten, Overheid
TELEFOON – 06-38915262

derijdendeconflictbemiddelaars.nl

Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief begrip.

Een geschil wordt vrij van emotie duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze en passende oplossing gezocht.

Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt.

Bezoek derijdendeconflictbemiddelaars.nl.

De Raad van Mediators Jan de Waard

JAN DE WAARD

MEDIATOR – Franeker, Friesland
EXPERTISE – Bouwconflicten, Zakelijke conflicten, Overheid, Onroerende zaken
TELEFOON – 06-53899585

Oplossingsgerichte mediation waarbij de kernwoorden “onpartijdig, neutraal, eerlijk en integer” centraal staan voor een rechtvaardige oplossing van het geschil.

Bent u hiernaar op zoek, kunt u mij bellen. Als ik u kan helpen, dan hoor ik het graag! Bezoek waard.nl.

De Raad van Mediators Peter Westerling

PETER WESTERLING

MEDIATOR – ‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant
EXPERTISE – Arbeidsconflicten, Echtscheidingen, Zakelijke conflicten
TELEFOON – 06-53818244

Peter Westerling studeerde aan de Academie voor de Journalistiek en bracht als eind- en hoofdredacteur het geleerde in de praktijk. Startte daarna zijn eigen uitgeverij.

Al zijn ervaringen op het gebied van communicatie zet hij nu in als professioneel netwerker (eigen netwerkorganisatie) en als RVM-gecertificeerd mediator met als specialisaties arbeidsconflicten, zakelijke geschillen en echtscheidingen.

De Raad van Mediators Henk Zomer

HENK ZOMER

MEDIATOR – Dedemsvaart, Overijssel
EXPERTISE – Arbeidsconflicten, Zakelijke conflicten, Overheid, Financieel, Consumenten versus bedrijven
TELEFOON – 06-38890013
Full Certified ADR – derijdendeconflictbemiddelaars.nl

Vanuit mijn onderneming Zomer(s) Perspectief ben ik actief op het terrein van mediation, (financiële) coaching & managementadvies & strategische personeelsplanning. Mijn specialisaties zijn geschillen in de Zakelijke omgeving (consumenten versus bedrijven & B2B), Arbeidsconflicten, geschillen met de overheid en financiële dienstverleners.

Omdat ik intensief samenwerk met tal van deskundige collega’s in de regio bent u ook voor elk ander vraagstuk bij mij aan het goede adres: samen nemen we dan uw vraagstuk in behandeling. Er is altijd perspectief om tot een goede oplossing te komen; ik ontmoet u graag.

Bezoek derijdendeconflictbemiddelaars.nl.

PROFESSIONALS: VAN HARTE WELKOM
“Mediation of bemiddeling. Luisterend of sturend. Als netwerkorganisatie sturen we bij voorkeur op resultaat voor de klant, ongeacht hoe de methode genoemd wordt. Als de klanten tevreden zijn, kosteninzicht hebben en eventueel weer met elkaar door de deur kunnen, is de missie volbracht.”
DE RAAD VAN MEDIATORS

TOONAANGEVENDE MEDIATORS. MEEST RECENTE PUBLICATIES.

Het nieuwe Huwelijksvermogensrecht

21 september, 2017|1 Comment

HET NIEUWE HUWELIJKSVERMOGENSRECHT (De Notaris blijft dan toch nodig) Vermoedelijk treedt in 2018 een nieuw huwelijksvermogensrecht in werking. Als [...]

 • Nieuw gezelschapsspel, elkaar vooraf uitsluiten-nieuws-de-raad-van-mediators-platform-organisatie-netwerk-kruispunt-mediation-bemiddeling-bemiddelaars-oplossingen

Nieuw gezelschapsspel, elkaar vooraf uitsluiten

20 januari, 2017|0 Comments

D e komende verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn naar mijn mening een van de spannendste verkiezingen in decennia. [...]

 • Omzien in verwondering-nieuws-de-raad-van-mediators-platform-organisatie-netwerk-kruispunt-mediation-bemiddeling-bemiddelaars-oplossingen

Omzien in verwondering

16 januari, 2017|0 Comments

E r wordt de laatste tijd veel geschreven en gesproken over het toenemend aantal schulden en de vraag wat [...]

 • Op-Zoek-Naar-Expertise?-nieuws-de-raad-van-mediators-platform-organisatie-netwerk-kruispunt-mediation-bemiddeling-bemiddelaars-oplossingen

Expertise in netwerken en groepen

10 januari, 2017|0 Comments

H eeft u behoefte aan medewerking, advies of participatie van anderen die beschikken over de ervaring en deskundigheid om [...]

Logolos

ONZE PARTNERS EN MEDESPELERS