Reglement Permanente Educatie

Artikel 1 Begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. RvM: De Raad van Mediators, hierna te noemen de RvM;
b. bestuur: bestuur van de RvM;
c. PE: permanente educatie;
d. mediator: mediator die is aangesloten bij de RvM;
e. PE-punt: permanent eductiepunt;
f. contactuur: vol uur van 60 minuten feitelijk didactisch contact, niet zijnde voorbereiding, vergadering, zelfstudie, huiswerk;
g. aanbieden: diegene die in georganiseerd verband en als ter zake verantwoordelijke een of meer PE-activiteiten aanbiedt;
h. intervisiebegeleider: ervaren RvM-mediator met een aantal jaren praktijkervaring die meerdere mediations per jaar verricht en kennis heeft van intervisie
of intervisiemethodieken;
i. supervisor: ervaren RvM-mediator met een aantal jaren praktijkervaring die meerdere mediations per jaar verricht en kennis heeft van coaching of coachingmethodieken.

Lees verder over ons reglement PE: Reglement Permanente Educatie