HET NIEUWE HUWELIJKSVERMOGENSRECHT
(De Notaris blijft dan toch nodig)

Vermoedelijk treedt in 2018 een nieuw huwelijksvermogensrecht in werking. Als je zonder huwelijkse voorwaarden trouwt doe je het voortaan niet automatisch in gemeenschap van goederen.
De bedoeling van de nieuwe wet is modernisering. Het past beter in onze tijd dat elke levenspartner zijn of haar privévermogen (of schuld) behoudt.
Wel is het zo dat de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen meer administratieve rompslomp met zich mee zal brengen. De schulden en de vermogens van beide partners moeten goed worden geadministreerd om conflicten achteraf te voorkomen. Ook nu wordt door vrijwel niemand een in de huwelijksvoorwaarden opgenomen periodiek verrekenbeding uitgevoerd. Tegenstanders verwachten dan ook dat de nieuwe wet in de praktijk alleen maar tot meer discussies zal leiden bij de verdeling, aangezien weinig mensen hun administratie goed op orde (zullen) hebben.
In het nieuwe huwelijksvermogensrecht hoeven erfenissen en schenkingen bij een scheiding dus niet meer gedeeld te worden. Het maakt daarbij niet uit of de erfenis of schenking voorafgaand of tijdens het huwelijk is gekregen. Nu is het nog dat een erflater dat expliciet in een testament moet vastleggen.
Ook met de nieuwe huwelijksregels is het nodig dat vooral ondernemers huwelijkse voorwaarden moeten maken. Een schuldeiser van het bedrijf kan zich namelijk uiteindelijk op de gezamenlijke bezittingen verhalen. Een bedrijf dat tijdens het huwelijk wordt gestart valt bovendien volgens de nieuwe huwelijksregels in de gemeenschap van goederen waardoor het ondernemingsvermogen bij scheiding worden gedeeld.
De nieuwe huwelijksregels hebben geen gevolgen voor pensioenen. De wet gaat ervan uit dat u het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk opbouwt, bij scheiding deelt. Als dat niet de bedoeling is, kan dat geregeld worden in huwelijkse voorwaarden (voor of tijdens het huwelijk) of in een echtscheidingsconvenant (bij de scheiding).
Het is duidelijk dat de behoefte om op maat gesneden huwelijkse voorwaarden te maken niet zal afnemen. In onze geïndividualiseerde maatschappij zullen de wensen en behoeftes bij het aangaan van een huwelijk flink kunnen verschillen.

mr D.P. Isebia
-Trouwshop

HIERNA VOLGT DE AANKONDIGING VAN HET NIEUWE STELSEL OP NOTARIS.NL

Vanaf 2018 is beperkte gemeenschap van goederen de standaard
Trouwen in 2018? Let op: vanaf 1 januari 2018 gaat de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. De belangrijkste veranderingen zijn dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap vallen.
Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?
Algehele gemeenschap van goederen (tot 1-1-2018) 
Wanneer stellen geen afspraken maken voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt nu volgens de wet de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een schenking, erfenis of (uw aandeel in) het familiehuisje. Na een scheiding moeten de partners al het geld en bezittingen in principe in tweeën verdelen. Hetzelfde geldt voor de schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen.
Beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 1-1-2018) 
Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018 geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijk boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen. Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.
Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van afweet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.
Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden 
Wilt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart houden? Dan gaat u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet.
U kunt na 1 januari 2018 ook nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Daarvoor kunt u ook bij de notaris terecht.
Ongehuwd samenwonen 
Voor stellen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet heeft voor samenwoners niets geregeld. U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst laten opstellen waarin u uw afspraken vastlegt.

Naar de notaris  
Vraag een onafhankelijk advies bij een notaris bij u in de buurt. Hij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hebt u zich ingelezen en besluit u naar de notaris te gaan? Bereid uw bezoek dan voor met de tips op de pagina op gesprek bij de notaris.