Als je er samen goed uit wilt komen

Bij een conflict of bij een verschil van mening kiezen steeds meer mensen voor De Raad van Mediators. Want soms komt u er samen niet meer uit.

Dan blijken de verwachtingen op financieel, contractueel of relationeel gebied te ver uit elkaar te liggen. Het verschil van inzicht is dan niet meer op te lossen. Standpunten verharden en de relatie komt verder onder druk te staan.

Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief begrip. Een geschil wordt vrij van emotie duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze en passende oplossing gezocht. Een oplossing die beide partijen tot volle tevredenheid stemt.

Wilt u mediation aanvragen, bel dan 015-3020015 of stuur het contactformulier op.

Mediation aanvragen en inzetten

Er is een verschil van inzicht of conflict ontstaan. Er is sprake van wederzijdse ontevredenheid. Er is een groot verschil in de verwachtingen die u van elkaar heeft. Er is een verschil van inzicht over elkanders verplichtingen en hoe deze verschillen op te lossen zijn.

U neemt contact op met De Raad van Mediators, meldt uw zaak en vraagt een intakegesprek aan. Samen met u stellen we vast of uw zaak geschikt is voor mediation. Indien dit het geval is, krijgt u een voorstel en een geschikte mediator toegewezen. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk van aard.

In samenspraak met en onder begeleiding van uw mediator wordt tijdens de eerste bijeenkomst geanalyseerd waar de tegengestelde belangen en verwachtingen liggen. Welke afspraken en handelingen er aan het geschil ten grondslag liggen. Wat de beide partijen als de juiste oplossing zien. Op basis van deze feiten, standpunten en eventuele onderliggende documentatie, wordt door de mediator in volgende bijeenkomsten samen met u gezocht naar aanvaardbare oplossingen. De RvM-mediator zal de verschillende oplossingsscenario’s en hun gevolgen in kaart brengen.

Deze opties worden in dialoog door u - de twee partijen - afgewogen onder begeleiding van de mediator. Het resultaat van deze bemiddeling leidt tot een voor alle partijen, geaccepteerde oplossing. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

Wat zijn de werkgebieden

De Raad van Mediators biedt professionele en diplomatieke service aan organisaties en mensen die een conflict en een verschil van inzicht in redelijkheid wensen op te lossen.

Een diplomatieke methode die bovendien sterk wordt aanbevolen door rechterlijke macht met als doelstelling een werkzame relatie te behouden en hoge kosten van een lange juridische strijd te voorkomen op onder meer de volgende gebieden:

 • Bouwconflicten: onroerend goed zaken.
 • Arbeidsconflicten: ontslag, demotie, herstructurering, enz.
 • Echtscheidingen, familieconflicten, burenconflicten.
 • Zakelijke conflicten: handelsconflicten enz.
 • Conflicten in de gezondheidszorg.
 • Conflicten met overheid: gemeenten, provincies enz.
 • Financiële conflicten: incassozaken, schadevergoeding, schuldsanering enz.
 • Conflicten in het onderwijs: passend onderwijs, teamconflicten, peer mediation enz.

Wilt u mediation aanvragen, bel dan 015-3020015 of stuur het contactformulier op.

Bouwgeschil

Een bouwgeschil wekt veel irritatie op tussen de klant en aannemer of bouwer. Vaak zijn het langdurige kwesties die onnodig veel geld kosten. De RvM-mediator adviseert en bemiddelt zodat u er samen toch goed uitkomt.

Bij een bouwgeschil kunnen er verschillende verwachtingen zijn. Afspraken die niet goed zijn vastgelegd of afspraken die slecht worden nagekomen. Een bouwgeschil over het niveau van afwerking of bouwkundige gebreken. Verschillende bouwtechnische beoordelingen. Wederzijdse rechten en plichten die door de betrokken partijen anders worden uitgelegd. Verschillende belangen. Al deze zaken komen veel voor en kunnen een bouwgeschil veroorzaken.

Des te langer het bouwgeschil duurt des te meer problemen zich op gaan stapelen. De standpunten verharden. Het gevolg is een kostenverslindende en langdurige procedure. De Raad van Mediators heeft mediators met veel kennis en praktijkervaring in het traject van bouwen, renovatie, verbouw, huur en verhuur van woningen. Deze expertise blijkt zeer nuttig bij een bouwgeschil. Op een onafhankelijke en neutrale wijze wordt het bouwgeschil geïnventariseerd. Hierna wordt er onder begeleiding van uw RvM-mediator bemiddeld. Altijd met een passende en resultaatgerichte oplossing voor ogen.

Arbeidsconflict

Waar gewerkt wordt kunnen arbeidsconflicten ontstaan. Meestal is dit een kwestie van miscommunicatie.

De Raad van Mediators werkt met mediators die veel kennis en ervaring hebben over alle arbeidsgerelateerde zaken zoals: alle soorten arbeidsconflicten, HR, personeelszaken, arbeidsovereenkomsten, bestaande en/of gewijzigde takenpakketten, verschillende verwachtingspatronen en onbegrepen persoonlijke aangelegenheden die van invloed kunnen zijn op het werk, (dreigend) ontslag, concurrentiebeding enz.

Samen met een gespecialiseerde RvM-mediator wordt er gewerkt aan reële oplossingen. Er worden afspraken gemaakt. Werkgever en/of leidinggevende en werknemer krijgen zo weer begrip en respect voor elkaar.

Echtscheidingsmediation

Wanneer partners besluiten te gaan scheiden moet er veel worden geregeld. Dat gaat vaak met heftige emoties gepaard. Toch wil je er samen goed uitkomen. Dan is echtscheidingsmediation door een RvM-mediator altijd beter dan dat een ieder een eigen advocaat in de arm neemt.

De mediator van De Raad van Mediators spreekt en bemiddelt tussen de partners. Bij de RvM-echtscheidingsmediation is de RvM-mediator de gespreksleider die er voor zorgt dat de emotie’s niet onnodig hoog oplopen waardoor er miscommunicatie ontstaat. De toekomstige ex-partners blijven met elkaar in gesprek. Zo kunnen er toch verstandige afspraken worden gemaakt. Typische vragen bij echtscheidings mediation zijn bijvoorbeeld: Waar gaan de kinderen wonen? Moet er alimentatie betaald worden? Wat gebeurt er met de woning? Hoe zit het met eventuele spaarrekeningen, verzekeringen en pensioenrechten? Hoe wordt de inboedel verdeeld? Zo zijn er vaak nog veel meer vraagstukken.

Ieder een eigen advocaat is dus niet nodig. Dat bespaart u veel geld en tijd. De RvM-mediator is speciaal opgeleid om uw echtscheiding door middel van een professionele en betrouwbare echtscheidings mediation in goede banen te leiden. Op materieel maar zeker ook op emotioneel vlak is deze vorm van echtscheidings mediation volgens de RvM-methode verreweg de meest praktische, goedkoopste en beste oplossing.

Burenruzie

Een burenruzie en ruzie met de familie behoren tot de ingrijpendste vormen van ruzies die er zijn. De RvM-mediator werkt samen met u en de andere betrokkenen aan de beste oplossing.

Meestal ontstaat een burenruzie door ernstige miscommunicatie en door irritaties. Dat is jammer want het is toch fijn om een normaal en goed contact te hebben met de buren. Met een burenruzie wordt je bijna dagelijks geconfronteerd en het kan je leven behoorlijk verzuren. Veel mensen belanden jarenlang in deze zeer onaangename situatie omdat er niet tijdig ingegrepen wordt. Daarom is het belangrijk om wel tijdig in te grijpen en de burenruzie snel op te lossen.

Vaak worden er op emotionele gronden dingen tegen elkaar gezegd die de relatie alleen maar verder verstoren. Daarom is het beter om hierbij een onafhankelijke persoon te betrekken. Iemand die deskundig en ook neutraal is. Een mediator van De Raad van Mediators is deskundig en neutraal. Een RvM-mediator is speciaal opgeleid om een burenruzie om te buigen in een normaal contact met elkaar. De burenruzie wordt, vrij van emotie, duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze, passende oplossing gezocht. Een oplossing die alle partijen tot tevredenheid stemt.

Lage kosten met een hoog rendement

Mediation bij De Raad van Mediators is er al vanaf € 115 per uur exclusief BTW. We zetten ons in om een uniform prijsbeleid te voeren. Juist om de versnippering in de huidige markt tegen te gaan.

De kosten en tijdsbesteding voor het inzetten van De Raad van Mediators zijn beduidend lager dan die verbonden zijn aan een advocaat of andere rechtsmiddelen. Deze factoren zijn ook gunstiger dan bij andere mediators. Dit komt omdat de meeste andere mediators niet gespecialiseerd zijn op het vakgebied waarop uw conflict zich afspeelt. Meestal moet er dan behalve de mediator, ook nog een kostbare specialist bij betrokken worden.

De Raad van Mediators beschikt over mediators met verstand van uw zaak. U krijgt altijd een mediator aangewezen met kennis en ervaring op het vakgebied waarop uw verschil van inzicht zich afspeelt. Alleen een RvM-mediator kan uw zaak met specifieke kennis, inzicht en ervaring behartigen. De mediator zal u vlot begrijpen en volgens dat begrip handelen. Hierdoor zal uw zaak goed opgelost worden en hoeft er geen beroep te worden gedaan op een extra specialist. Vanzelfsprekend levert dit u een aanzienlijke kostenbesparing op.

Mediation bij De Raad van Mediators is dus beschikbaar vanaf € 115 per uur. Mogelijke andere kosten van een mediator zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de ‘zwaarte en aard’ van het verschil van inzicht of conflict. Onze werkwijze geeft u direct inzicht in tijd, middelen en oplossingen.

Wilt u mediation aanvragen, bel dan 015-3020015 of stuur het contactformulier op.

Wie zijn De Raad van Mediators

Conflictbemiddelaars aangesloten bij De Raad van Mediators zijn ingeschreven in ons RvM-register. Deze mediators onderscheiden zich van andere bemiddelaars doordat zij ervaring hebben op het gebied waar uw verschil van mening dan wel conflict zich afspeelt.

U bent verzekerd van een mediator met ervaring en specifieke kennis op uw gebied. Iemand die u begrijpt en uw taal spreekt. Bekijk de LinkedInbedrijfspagina van De Raad van Mediators en volg via deze weg het bedrijfsnieuws.

Nadat duidelijk blijkt dat de mediator ervaring en kennis heeft van de specifieke zaken waarin hij of zij wil gaan bemiddelen, volgt er een gerichte training op het gebied van mediation.

RvM Register

Het eigen register van De Raad van Mediators is ons kenmerk van professionaliteit en kwaliteit. Alleen na het succesvol volgen van bovenstaande en bij bewezen geschiktheid wordt een mediator ingeschreven in het register van De Raad van Mediators.

Wilt u mediation aanvragen, bel dan 015-3020015 of stuur het contactformulier op.

Wat is onze missie

De Raad van Mediators handelt vanuit de kern en het DNA uit onze bedrijfsmissie: een maatschappelijke bijdrage leveren aan het verminderen van juridische conflicten in Nederland.

Ons streven is een landelijke dekking te bereiken en deze uit te spreiden over 1.000 verenigde RvM-mediators. Evenwichtig verdeeld over de provincies en Randstad, zijn we voortdurend op zoek naar een onderling versterkende werking van de mediators.

De Raad van Mediators is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in mediation. We leiden mediators op en certificeren hen naar onze professionele maatstaven. Deze mediators zetten we in voor conflicten binnen bedrijven, tussen bedrijven onderling, problemen tussen natuurlijke personen en bedrijven en tussen natuurlijke personen onderling. Maar ook bij instituten, instellingen, verenigingen en stichtingen. Ons doel is om altijd de beste kwaliteit mediation te bieden en conflicten binnen afzienbare tijd op te lossen. Onze mediation kenmerkt zich door professionaliteit, de afhandelingssnelheid en kostenbeheersing.

Vanuit onze inzet stellen wij een grote betrokkenheid om conflicten naar behoren af te wikkelen en partijen te bewegen de gang naar de rechter te voorkomen. We tonen steeds maatschappelijke betrokkenheid door ons in te spannen om de conflicterende partijen op basis van gelijkheid weer aan het praten te krijgen. De centrale gedachte hierin is dat met het voorkomen van een rechtsgang, de betrokken partijen het meest gebaat zijn. Zo ontstaat er zo min mogelijk schade aan beide kanten.

We kunnen bogen op een brede expertise en zijn in staat mediators met een specialiteit in te zetten die we zelf opleiden maar ook beoordelen op hun individuele kwaliteit. Onze mediationopleiding is innovatief ontwikkeld, van een hoog niveau en heeft vanzelfsprekend een certificering. Toegepaste mediationtechnieken controleren we regelmatig op professionele basis. Indien nodig passen we nieuwe ontwikkelingen direct toe. Kwalificatie staat bij De Raad van Mediators bovenaan. In het proces van mediation noteren we alle mogelijke communicatie tussen de partijen en onze mediator. We controleren de gang van zaken vanaf het begin tot het einde. Alles tot doel hebbende een zo goed mogelijk mediationproces te garanderen binnen een zo kort mogelijke tijd en tegen een zo gunstig mogelijke prijs.

Onze klanten vinden in De Raad van Mediators een toegewijde partner die altijd de klantwens als uitgangspunt neemt in de ontwikkeling van onze business. De Raad van Mediators is een energiek, sterk en groeiend bedrijf. Wij zijn gericht op de volledige Nederlandse markt en zien hier uitstekende kansen liggen om onze dienstverlening aan te bieden. Onze instelling is dat wij in staat zijn een goede balans te bieden in de wens van de conflicterende partijen om problemen professioneel op te lossen.

Wilt u mediation aanvragen, bel dan 015-3020015 of stuur het contactformulier op.

Wie is wie binnen de Raad van Mediators

De Raad van Mediators groeit. Overweegt u om mediator te worden, dan bieden wij onze training aan en dragen graag de benodigde kennis over. Mogelijkheden zien wij juist daar waar ze niet worden gezien.

Selecteer een werkgebied:

Selecteer een regio:

De volgende mediators voldoen aan uw criteria:

Mediator worden

Om aan het werk te gaan als RvM-mediator is het volgende nodig:

 • Interesse en sterke affiniteit met het vakgebied mediation;
 • U wilt fulltime of parttime uw tijd op een interessante en goedbetaalde manier besteden;
 • U beschikt over praktijk- en levenservaring en heeft een HBO-werk- en denkniveau;
 • U werkt graag zelfstandig met ondersteuning van een professionele netwerkorganisatie;
 • Junioren, medioren en senioren zijn welkom.

Heeft u interesse? Klik dan het aanmeldformulier aan en meld u aan voor de ontvangst van uitgebreide informatie. Dit is vrijblijvend. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u adequaat te informeren.

 • U ontvangt per email een gedegen uitleg;
 • Na het lezen van deze informatie kunt u aangeven of u verder kennis wilt maken. In dit geval vragen wij u via het formulier in deze toelichting o.a. uw telefoonnummer in te vullen;
 • Vervolgens bellen wij u binnen afzienbare tijd op voor het plannen van een vrijblijvende kennismaking;
 • Bij wederzijdse interesse gaan we graag verder. U volgt dan de RvM-training ‘Mediator worden’;
 • Na de training volgt er een kennistoets en wordt u RvM-gecertificeerd. Hierna onderscheidt u zich door een erkend en professioneel kwaliteitskenmerk. U bent zelfstandig en maakt deel uit van De Raad van Mediators met alle voordelen van dien.

Zo komt u in contact met ons

De Raad van Mediators werkt met aangesloten mediators uit heel Nederland en voor partijen door heel Nederland. Wilt u mediation aanvragen, bel dan 015-3020015 of stuur het contactformulier op.

Contactformulier

De Raad van Mediators BV
Management | Minderbroerstraat 33a | 2611 MV  DELFT
KvK 50629263 | ABN AMRO IBAN NL11 ABNA 0473948958 | BTW-nr. NL822843043B01

Contact
Telefoon 015-3020015 | E-mail info@deraadvanmediators.nl

Social media
Volg De Raad van Mediators op Twitter | LinkedIn | Facebook

Heeft u mediation nodig?
Heeft u een geschil, conflict of verschil in inzicht? Klik hier om uw zaak aan te melden.

Overweegt u om mediator te worden?
Heeft u interesse om als RvM-mediator te gaan werken? Klik hier om contact op te nemen.

Realisatie website: HMH multimedialist en SYS4096


E-mail:

Werkgebieden

Provincies