Er wordt de laatste tijd veel geschreven en gesproken over het toenemend aantal schulden en de vraag wat daaraan te doen. Zaken zoals vereenvoudiging van de beslagvrije voet, adempauze voor schuldenaren, herijking van de schuldhulpverlening, het komt allemaal voorbij en is goed bedoeld maar zal naar mijn mening niet leiden tot de gewenste uitkomst.

Financiële zelfredzaamheid

Ik ben van mening dat van eenieder die van zijn schulden af wil, deze zelf niet kan aflossen en dus een beroep doet op de samenleving om de kosten van die schulden te dragen, bereid en gemotiveerd moet zijn om in een bepaalde periode van zijn leven binnen een strak kader te leven.

Ik heb nu ruim een jaar een bewindvoerderspraktijk en ik moet zeggen dat het bij tijd en wijle wel omzien in verwondering is.

Onderbouwing en afwijzing

Bij een dreigende huisuitzetting doe ik op verzoek van de deurwaarder een onderbouwd betalingsvoorstel om de huurachterstand binnen maximaal twee jaar op te lossen waarbij dus 100% van de vordering, kosten en rente wordt betaald.

Na afwijzing van het betalingsvoorstel wordt een verzoek voor een moratorium ingediend en de ontruiming is even van de baan. De rechter zal nog moeten oordelen of het gevraagde moratorium wordt gehonoreerd.

Lees verder in de LinkedInpublicatie “Omzien in verwondering” van RvM-lid en specialist Cees Rootjes, Bewindvoerder-Budgetcoach-Maatschappelijk betrokken adviseur-Mediator-Trainer