­

oktober 2016

Schuldhulpverlening toe aan herijking?

By |31 oktober, 2016|

O p basis van het rapport “Eigen Schuld” van de WRR blijkt dat anno 2016 meer dan een half miljoen […]

De mediator als procesbegeleider in een participatieproces

By |1 oktober, 2016|

R ecente onderzoeken hebben aangetoond dat veel lokale overheden – nog – worstelen met het inrichten van een participatieproces met […]

september 2016

Worstelen met geheimhouding

By |21 september, 2016|

O nlangs las ik op de website van Binnenlands Bestuur een uitgebreide discussie over de geheimhoudingsplicht van raadsleden. Een onderwerp […]

maart 2016

Inlichtingenplicht college

By |11 maart, 2016|

A rtikel 169, lid 2, Gemeentewet bepaalt dat het college de gemeenteraad alle inlichtingen geeft die de raad nodig heeft […]

februari 2016

Rol van de gemeenteraad bij het inkoopproces

By |15 februari, 2016|

E en vaak gehoorde klacht bij raadsleden is dat zij vinden dat de raad onvoldoende invloed kan uitoefenen op het […]

Load More Posts