Een vaak gehoorde klacht bij raadsleden is dat zij vinden dat de raad onvoldoende invloed kan uitoefenen op het inkoopproces.

Artikel 212, 1e lid, Gemeentewet stelt: “De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast.”

Het is echter niet de bedoeling dat die aanvullende regels zo ver strekken dat de raad als het ware op de stoel van het college gaat zitten.

Wel of geen invloed inkoopproces

In een artikel in de Volkskrant d.d. 15 januari jl. staat dat veel raadsleden vinden dat gemeenteraden buitenspel staan bij de inkoop van thuiszorg, jeugdzorg en de sociale werkvoorziening.

Lees verder in de LinkedInpublicatie “Rol van de gemeenteraad bij het inkoopproces” van RvM-lid Cees Rootjes.