Onlangs las ik op de website van Binnenlands Bestuur een uitgebreide discussie over de geheimhoudingsplicht van raadsleden. Een onderwerp dat bij tijd en wijle ook de landelijke media bereikt als er weer ergens is gelekt.

Geheimhouding en Gemeentewet

Wat het raadslid bij het citeren uit het dossier aan de pers was vergeten is dat de Gemeentewet in het tweede lid van artikel 25 regelt dat aan individuele leden van de raad geheimhouding kan worden opgelegd. Mits dit tevoren kenbaar is gemaakt en het bevoegde orgaan achteraf de geheimhouding bekrachtigd en dat is in de onderhavige casus dus ook gebeurd.

Openbaarheid is een groot goed maar als het in casu gaat om personen moet in het kader van de privacy terughoudend worden gehandeld

Lees de laatste publicatie “Worstelen met geheimhouding” van RvM-lid en specialist Cees Rootjes.