Recente onderzoeken hebben aangetoond dat veel lokale overheden – nog – worstelen met het inrichten van een participatieproces met haar inwoners. Vragen zoals “wanneer betrekken we de inwoners”, “wat doen we met de uitkomsten”, in welke vorm wordt een proces gegoten.

Participatieproces opzetten

In de door de raad te stellen kaders moet duidelijk worden verwoord wanneer burgers in het proces mogen participeren, wat de bevoegdheden zijn van de burgers, wat er met de uitkomsten wordt gedaan en vooral er is door de gemeente nog geen besluit genomen over het onderwerp van participatie.

De mediator bedenkt de oplossing niet maar zorgt door interventies dat partijen zelf een oplossing bedenken die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Procesleider onafhankelijk

Daarvoor zou je als lokale overheid kunnen kiezen voor een mediator. Dat is tot nu toe geen praktijk omdat mediators gezien worden als conflictbemiddelaar. Om een mediator zijn werk te laten doen is het niet van belang of er sprake is van een conflict.

Lees de LinkedInpublicatie “De mediator als procesbegeleider in een participatieproces” van RvM-lid en specialist Cees Rootjes.