Statuut Gedragscode

Dit statuut betreft de verhouding tussen het bestuursorgaan als werkgever en de werknemers die als RvM-mediator als zodanig opereren binnen hun gezagsverhouding tot de werkgever. Het statuut stelt de voorwaarden waaronder de interne RvM-mediator kan functioneren overeenkomstig de reglementen en voorschriften van de RvM. Dat betekent dat de RvM-mediator ook aan tuchtrechtspraak onderworpen is. Het statuut beoogt tevens derden inzicht te geven in de verhouding tussen de interne RvM-mediator en zijn werkgever.

Lees verder over ons statuut: Statuut Gedragscode