Missie De Raad van Mediators

De Raad van Mediators handelt vanuit de kern en het DNA: 
een maatschappelijke bijdrage leveren aan het verminderen
 van juridische conflicten in Nederland.

Zakelijk beleid

De Raad van Mediators is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het laten samenkomen van vraag en aanbod betreffende mediaton, conflictbemiddeling en conflictcoaching. We verenigen geschoolde professionals in deze vakgebieden onder een vlag.

Aangesloten RvM-mediators gaan vervolgens conflicten oplossen binnen bedrijven, tussen bedrijven onderling, tussen natuurlijke personen en bedrijven en tussen natuurlijke personen onderling. Maar ook bij instituten, instellingen, verenigingen en stichtingen.

Ons doel is altijd vraag en aanbod zo goed mogelijk te laten samenkomen en de beste kwaliteit mediation en conflictbemiddeling te bieden en conflicten binnen afzienbare tijd structureel op te lossen. Een RvM-mediator stelt zich steeds professioneel op en stuurt op de afhandelingssnelheid en kostenbeheersing.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vanuit onze inzet stellen wij als merk en netwerk een grote betrokkenheid om conflicten naar behoren af te wikkelen en partijen te bewegen de gang naar de rechter te voorkomen. We tonen steeds maatschappelijke betrokkenheid door ons in te spannen om de conflicterende partijen op basis van gelijkheid weer aan het praten te krijgen.

De centrale gedachte hierin is dat met het voorkomen van een rechtsgang, de betrokken partijen het meest gebaat zijn. Zo ontstaat er zo min mogelijk schade aan beide kanten. Dit heeft op termijn een positief maatschappelijk effect.

Expertise in kennisnetwerk

We kunnen bogen op een brede en diepe expertise en zijn in staat mediators en conflictbemiddelaars met een specialiteit aan te bieden. Op het moment van aansluiten, volgt er altijd eerst een beoordeling op individuele kwaliteit. Indien van toepassing kan door een aspirant-mediator gekozen worden voor een geaccrediteerde opleiding waarbij de RvM een doorverwijzende rol heeft.

Daarnaast staan we steeds open voor nieuwe ontwikkelingen in het veld. Kwalificatie staat bij De Raad van Mediators bovenaan. Ons netwerkbedrijf adviseert daarom nieuwe mediators zich altijd aan te melden bij een erkend register.

Professionaliteit en kwaliteit

In het proces van mediation noteert een RvM-mediator alle mogelijke communicatie tussen de partijen. Een RvM-mediator controleert de gang van zaken vanaf het begin tot het einde. Alles tot doel hebbende een zo goed mogelijk mediationproces te garanderen binnen een zo kort mogelijke tijd en tegen een zo gunstig mogelijke prijs.

Klanten vinden in onze aangesloten mediators en de RvM altijd een toegewijde partner die altijd de klantwens als uitgangspunt neemt in de ontwikkeling van onze business. De Raad van Mediators is een energiek, sterk en groeiend bedrijf.

Landelijke dekking

Ons streven is een volledige landelijke dekking te bereiken en deze uit te spreiden over zo veel mogelijk aangesloten en verenigde RvM-mediators. Evenwichtig verdeeld over de provincies en Randstad, zijn we voortdurend op zoek naar de marktvraag en een onderling versterkende werking van de mediators.

Wij zijn gericht op de volledige Nederlandse markt en zien hier uitstekende kansen liggen om onze dienstverlening aan te bieden. Onze instelling is dat wij in staat zijn een goede balans te bieden in de wens van de conflicterende partijen om problemen professioneel op te lossen.

Bekijk ons mission statement: Missie De Raad van Mediators