Brochure Permanente Educatie

De Raad van Mediators (RvM) heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Het vak mediation is aan actuele ontwikkelingen onderhevig. Het is daarom van groot belang dat voor zowel de theorie als de praktijk mediators die zijn aangesloten bij de RvM hun kennis en vaardigheden op peil houden. Dat is dan ook de reden dat mediators die zijn aangesloten bij de RvM verplicht zijn om aan permanente educatie te doen.

Lees onze complete brochure PE: Brochure Permanente Educatie