Reglement Gedragscode

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. RvM: De Raad van Mediators;
b. bestuur: bestuur van de RvM;
c. partijen: partijen die hun conflictsituatie willen oplossen;
d. mediation: conflictbemiddeling waarbij partijen zich inzetten om onder begeleiding van een mediator hun conflictsituatie samen op te lossen;
e. mediator: deskundige die de mediation leidt, bij de ADR is gecertificeerd en bij de RvM is aangesloten;
f. ADR: ADR International Register;
g. certificerende instelling: door de RVM erkende instelling die certificaten van vakbekwaamheid op het gebied van mediation uitgeeft;
h. mediationovereenkomst: schriftelijke overeenkomst waarin partijen aan de mediator de opdracht verlenen en de mediator deze opdracht aanvaardt om hen via mediation te begeleiden;
i. kwestie: in de mediationovereenkomst omschreven conflictsituatie.

Lees verder over ons reglement: Reglement Gedragscodes