Onderhoudseisen Permanente Educatie

Het bestuur van de RvM-mediator stelt naast de eis van PE ook de volgende onderhoudseisen aan haar mediators:

▪ de RvM-mediator doet minimaal 9 mediationtrajecten over een periode 3 jaar
▪ deze 9 mediationtrajecten beslaan in totaal aantoonbaar minimaal 26 contacturen
▪ in een jaar zijn minimaal 2 mediationtrajecten afgerond met gezamenlijk aantoonbaar minimaal 8 contacturen
▪ van de 9 mediationtrajecten over een periode van 3 jaar zijn minimaal 3 met een vaststellingsovereenkomst afgerond
▪ van de 9 mediationtrajecten over een periode van 3 jaar is co-mediation toegestaan
▪ de RvM-mediator behaalt over een periode van 3 jaar 50 PE-punten met een verplichting tot intervisie conform het RvM PE-reglement Mediators
▪ de RvM-mediator neemt driejaarlijks deel aan een Peer Review, het kwaliteitsinstrument waarbij een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot beoordeelt of uw dienstverlening, kennis en praktijkvaardigheden voldoen aan het gemiddelde niveau dat van een RvM mediator mag worden verwacht

Lees verder over onze onderhoudseisen PE: Onderhoudseisen Permanente Educatie