De Raad van Mediators Contract Algemene Voorwaarden Toelichting

Hier vindt u het abonnementscontract, de algemene voorwaarden en de toelichting.

Het abonnement kost € 45 per maand en wordt voor een jaar aangegaan. Na een jaar kan er per maand opgezegd worden met inachtname van de opzegtermijn. De algemene voorwaarden omschrijven de wederzijdse rechten en plichten van de deelnemer. De toelichting omschrijft waar de aansluiting uit bestaat.

U kunt de PDF direct invullen of downloaden. Als u downloadt heeft u ook de mogelijkheid de PDF in uw scherm in te vullen. U kunt de PDF ook uitprinten en invullen. Daarna kunt u het stuk scannen.
Vul het contract volledig in en onderteken het en parafeer de algemene voorwaarden en de toelichting. U kunt het daarna mailen naar administratie@deraadvanmediators.nl.
Wij spannen ons altijd in om binnen vijf dagen na ontvangst te reageren. Wij tekenen het contract en zenden u deze retour. Hiermee wordt de deelname door middel van een abonnementscontract tussen de deelnemer en De Raad van Mediators geëffectueerd.

Klik hier voor het Contract, de Algemene Voorwaarden en Toelichting.