Klachtenregeling De Raad van Mediators

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. RvM: Raad van Mediators;
b. cliënt: deelnemer aan een conflict die aan een RvM geregistreerde mediator de opdracht heeft gegeven om een mediation te verzorgen;
c. klacht: uiting van ongenoegen van een cliënt over de wijze waarop hij of zij is bejegend door een mediator van de RvM;
d. klager: cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit;
e. beklaagde: mediator van de RvM tegen wie de klacht is gericht;
etc.

Lees verder over de Klachtenregeling De Raad van Mediators.