­

augustus 2016

Nieuw maatschappelijk ideaal nodig – stoppen met vinger wijzen

By |31 augustus, 2016|

M ijns inziens mag er een maatschappelijke verandering teweeg worden gebracht. Wellicht te ideaal uiteen gezet in deze, maar toch […]

Tips hoe om te gaan met onoplosbaar conflict

By |14 augustus, 2016|

N a de workshop Benut je Conflict, die ze met (bijna) het hele team gevolgd hadden, dringt het nog meer […]

juli 2016

Is een sociale voorziening altijd wel sociaal?

By |22 juli, 2016|

D egenen onder ons die werkzaam zijn als bewindvoerder of in de schuldhulpverlening zullen weleens situaties meemaken die als schrijnend […]

Communicatief wangedrag

By |14 juli, 2016|

M ensen met schulden wordt vaak verweten niet te reageren op aanmaningen, beslagleggingen e.d. waardoor hun schulden vaak oplopen.

Communicatief wangedrag?

Als […]

Ontwerp mediationwet in openbare consultatie tot 8 september 2016

By |13 juli, 2016|

V andaag – woensdag 13 juli 2016 om 16.00 uur – is de openbare consultatie gestart m.b.t. de mediationwet (wet […]

NRC – opinie: Het probleem is dat mensen te makkelijk trouwen

By |11 juli, 2016|

O pinie: De meeste mensen zijn helemaal niet geschikt voor levenslang samen zijn, meent Herman Stevens.

Het artikel “Het probleem is dat […]

Hoe een regeling tot gezondheidsproblemen en een groter financieel drama kan leiden

By |6 juli, 2016|

M ensen die een tijd lang hun zorgpremie niet meer betalen worden door de zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut. Na […]

juni 2016

Financieel Dagblad – economie en politiek: Ontslagwet pakt averechts uit

By |30 juni, 2016|

D e ontslagwet die minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) op 1 juli 2015 heeft ingevoerd, mist op veel fronten zijn […]

Autonomie in een gedecentraliseerde eenheidsstaat

By |20 juni, 2016|

I n een tijd waarbij in een rap tempo allerlei nieuwe taken op de lokale overheid afkomen, zoals Sociaal Domein […]

Petitie: kinderrechten zouden toestemming gezaghebbende ouders moeten kunnen overstijgen voor ondersteuning

By |7 juni, 2016|

I eder kind heeft een stem waarnaar geluisterd moet worden, in lijn met artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake […]

Load More Posts