Vandaag – woensdag 13 juli 2016 om 16.00 uur – is de openbare consultatie gestart m.b.t. de mediationwet (wet bevordering mediation). De consultatie eindigt op 8 september 2016. U kunt deelnemen aan de consultatie via de website internetconsultatie.nl. Ook kunt u uw zienswijze per brief kenbaar maken aan de Minister van Justitie.

Ontwerpwet en Memorie van Toelichting

Op de website internetconsultatie.nl kunt u zowel de ontwerp wet als de memorie van toelichting downloaden.

Bent u direct of indirect een belanghebbende, laat dan uw stem horen en oefen invloed uit op de uitkomst. Dat kan tot 8 september 2016.

Oproep

Een 1e reactie van het ADR Register, onderdeel van Global Network Group: Deze ontwerpwet bevat belangrijke verbeteringen t.o.v. de eerdere ontwerpwet. Zo worden geen bestaande titels uit de markt gekomen, wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de ongetwijfeld grote groep mediators die niet zal kiezen voor de beëdiging en lijkt er ruimte voor de inbedding, handhaving en overname van bestaande structuren.

ADR Register

ADR Register is, samen met andere spelers in het veld, actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe ontwerpwet. Het is positief te zien dat veel van onze oorspronkelijke bezwaren, net als die van andere spelers, zijn gehoord en omgezet in aanpassingen. ADR Register zal later met een formeel standpunt en openbaar consultatie advies komen.

Openbare internet consultatie

Doe mee aan de openbare internet consultatie en laat u horen. U heeft tot 8 september 2016 de gelegenheid. Grijp deze gelegenheid derhalve zeker aan.