Degenen onder ons die werkzaam zijn als bewindvoerder of in de schuldhulpverlening zullen weleens situaties meemaken die als schrijnend kunnen worden omschreven. Wij hebben in Nederland vanuit de verzorgingsstaat gedachte een fijnmazig systeem van sociale voorzieningen opgebouwd.

Status: wanbetaler

Wij hebben als samenleving ervoor gekozen om met mensen met een schuldenproblematiek niet aan hun lot over te laten. Echter in het huidige systeem komen ze er echter niet best af.

Het gezin, bestaande uit drie personen, zal nu de komende jaren moeten leven van het voedselpakket van de Voedselbank.

Schuldenproblematiek en oplossingen

Uiteindelijk zal de problematiek moeten worden opgelost door minnelijke schuldhulpverlening en – waarschijnlijk – schuldensanering. Door een relatief kleine handeling worden de problemen van het gezin nog groter en is de weg omhoog naar een oplossing verder weg dan ooit.

Lees de blogpost en LinkedInpublicatie “Is een sociale voorziening altijd wel sociaal?” van RvM-lid en specialist Cees Rootjes.