Mensen die een tijd lang hun zorgpremie niet meer betalen worden door de zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut. Na aanmelding dienen mensen dan dit instituut te betalen om zodoende de achterstand weg te werken.

Op deze manier werkt het systeem in de hand dat er meer schulden gaan ontstaan of – erger – dat iemand vanwege financiële redenen afziet van behandeling.

Niet verantwoord

Ik acht het maatschappelijk niet verantwoord dat dergelijke situaties bestaan en gaan ontstaan. In de gehele discussie over de schuldhulpverlening is dit een element dat zeker aandacht verdient.

Lees verder in de blogpost en LinkedInpublicatie “Hoe een regeling tot gezondheidsproblemen en een groter financieel drama kan leiden” van RvM-lid Cees Rootjes.