Staatssecretaris Klijnsma heeft met de brancheverenigingen NVVK, KBvG, VNG en de vier grote gemeenten overeenstemming bereikt over het per 1 januari a.s. invoeren van een adempauze voor schuldenaren.

De adempauze is dan bedoeld om rondom de schuldenaar rust te creëren en om onder regie van de gemeente in het kader van de schuldhulpverlening tot een minnelijke oplossing te komen.

Gek eigenlijk, als je bedenkt dat een bewindvoerder op grond van de Wet consumentenkrediet bij consumentenkredieten wel mag onderhandelen over een minnelijke oplossing.

De overheid zou kosten kunnen besparen als de schuldhulpverlening op een andere wijze wordt ingericht. Als dat betekent dat aan bewindvoerders hogere kwaliteitseisen moeten worden gesteld, prima!

Beslagvrije voet

Je kunt je afvragen of bedoelde regeling voor schuldenaren een oplossing is. Het is prettig dat je gedurende een periode van zes maanden geen beslagleggingen e.d. krijgt maar het kan ook uitnodigen tot het maken van meer schulden, immers de schuldeiser blijft een tijdje weg.

Lees verder in de blogpost en LinkedInpublicatie “Adempauze, maar is er na de pauze nog wel adem?” van RvM-lid Cees Rootjes.