Effectief communiceren kun je leren. 7 tips van alweer 20 mei jl. op de site van Management Team om je communicatie op de werkvloer te verbeteren. Experts zijn het erover eens: we zijn voor 75% zelf verantwoordelijk hoe anderen ons behandelen. Hieronder enkele tips.

Weerspreek bijvoorbeeld onjuiste verwijten

Gebruik minder negatieve woorden. Stel dat iemand je een verwijt maakt over (hoogopgelopen) gedrag, antwoordt dan: ‘Ik was gepassioneerd.’ Zodra ze je koppigheid verwijten, zeg dan: ‘Ik ben zeer vastberaden om dit belangrijk issue op te lossen’. Met dergelijke herformuleringen corrigeer je onjuiste of onvolledige verwijten.

Iedereen kan – soms per ongeluk – flink de bocht uitschieten met zijn argumenten. Haal de angel daaruit met een vraag.

Of breng de (machts) balans terug

Vaak geven mensen te snel hun ‘macht’ op zodra iemand hen het leven zuur maakt. Een manier om de impact van iemands gedrag te verminderen is met een reactie als: ‘Gelukkig ben ik niet snel van mijn à propos gebracht door incidentjes als deze’.

Lees de publicatie “7 Tips Om Van Bekgevecht Naar Een Normaal Gesprek Te Gaan” op de site van Management Team.*

*Met dank aan de post op de Facebookpage van nhowmediation.nl.