Paul Scholten (oud-burgemeester van o.a. Delfzijl, Soest en Arnhem) heeft een leerzaam boekje geschreven waarbij hij een korte schets geeft van een herziene en ingekorte Grondwet. In zijn visie dienen de nu bestaande 142 artikelen teruggebracht te worden naar 25 artikelen. In zijn boek geeft hij daar een voorzet voor.

staatkundige hervorming

Een aantal hoofdthema’s die in het boek worden belicht zijn de verkiezing van de Kamers in twee ronden, meer invloed van de bevolking door verkiezing van de Eerste Kamer met een indeling van het land in regio’s, het tegengaan van afsplitsing van fracties, de positie van de Koning als staatshoofd vastleggen, de onafhankelijkheid en deskundigheid van de rechterlijke macht structureel waarborgen en de instelling van een Constitutioneel Hof.

Conclusie mijnerzijds is dat Scholten een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het streven tot moderniseren van onze Grondwet. Nu de landelijke politiek nog!

Lees de LinkedInpublicatie “Op weg naar een herziene en ingekorte Grondwet?” van RvM-lid en specialist Cees Rootjes.