Eindelijk was daar dan afgelopen week het verlossende woord van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over het al niet bestaan van het recht op huishoudelijke hulp op grond van de Wmo.

Het lokale gezag mag de taak uitvoeren maar het centrale gezag bepaalt op welke wijze.

Het Kabinet Rutte II heeft in het kader van de ombuigingsoperatie van 51 miljard euro bedacht dat de lokale overheid bij uitstek de aangewezen bestuurslaag is om een aantal taken in de zorg uit te voeren. Met een mooi woord noemen we dat decentralisatie, oftewel een rijkstaak gaat over naar de lokale overheid.

Rijkstaken en spelregels

Een ander voorbeeld waarbij in mijn ogen in bestuurlijk opzicht veel mis is gegaan is de inkoop van de zorg. Als je een taak overdraagt met 40% korting op het eigenlijk benodigde budget dan kun je verwachten dat 390 gemeenten heel scherp op o.a. prijs gaan inkopen.

Lees verder in de blogpost en LinkedInpublicatie “Huishoudelijke hulp niet weggepoetst!” van RvM-lid Cees Rootjes.