Het inzetten van mediation in het sociaal domein is in opkomst. In mijn eigen gemeente heeft de gemeenteraad met ruime meerderheid een motie aangenomen waarbij is uitgesproken een mediatorfunctie binnen het sociaal domein te willen realiseren.

De mediation begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. En, niet onbelangrijk, een mediator hakt geen knopen door.

Als duidelijk is waar het conflict precies om draait en als helder is geworden welke belangen er bij elk van de deelnemers spelen, begeleidt de mediator hen bij het zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is.

Haarlemmerolie?

Het komt ook voor dat er voor een deel van het probleem een oplossing wordt gevonden, maar voor een ander deel niet. De bereikte oplossing wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Lees verder in de blogpost en LinkedInpublicatie “Mediation in het sociaal domein” van RvM-lid Cees Rootjes.