Aldus de eerste regel van de Internationale. Een zinsnede die heden ten dage actueel is gezien de groeiende onvrede bij een deel van de samenleving. Het zou zelfs de slogan kunnen zijn van diverse populistische groeperingen die op de onvrede inspelen, hoewel ik betwijfel of deze groeperingen gelinkt willen worden aan de Internationale.

Het antwoord van de gevestigde politieke orde

Ik heb soms het gevoel dat gevestigde partijen in stilte denken en – ten minste – hopen dat het wel weer overwaait en zij er mee wegkomen, omdat uiteindelijk bij verkiezingen altijd minder extreem wordt gestemd dan opiniepeilingen ons willen laten geloven. Als bewindvoerder word ik dagelijks geconfronteerd met mensen die problematische schulden hebben en – vaak – moeten leven beneden een sociaal aanvaardbaar bestaansminimum.

De ontwikkeling van de verzorgingsstaat, nu participatiestaat, heeft tot een complex stelsel van instellingen voor onder andere gezondheidszorg en welzijn geleid.

Deskundige tussenpersonen noodzakelijk

Nederland kent een van de beste sociaal voorzieningenstelsels in Europa maar toch zijn vaak die voorzieningen voor degenen die het echt nodig hebben onbereikbaar. Er zijn nog vele gemeenten in dit land die regelingen niet toepassen naar de geest maar naar de letter waardoor er veel mensen buiten de boot vallen.

Lees de LinkedInpublicatie “Ontwaakt! Verworpenen der Aarde” van RvM-lid en specialist Cees Rootjes.