De minister van justitie, Ard van der Steur, heeft op 13 juli 2016 de ontwerp mediationwet vrij gegeven voor een openbare consultatie die eindigt op 30 september 2016. Global Network Group | ADR Register wil de minister van justitie gemotiveerd en onderbouwd nader adviseren.

Met 381 respondenten en een brede vertegenwoordiging binnen ADR Register, MFN en Nmv is de uitkomst representatief voor de beroepsgroep.

Openbare vragenlijst ADR Register

Hiertoe heeft ADR Register op 28 augustus 2016 een openbare vragenlijst gepubliceerd tegen de sluitingsdatum 12 september 2016. De vragenlijst is per email aangeboden aan alle bij ADR Register geregistreerde (oud) practitioners en gepubliceerd met een directe toegangslink op FaceBook, LinkedIn en Twitter. ADR Register telde per peildatum 1 september 2016 in totaal 618 actieve Nederlandse of in Nederland gevestigde practitioners. In totaal zijn 381 ingevulde vragenlijsten ontvangen.

Onder de link Resultaten vragenlijst ontwerp mediationwet leest u verder over de samenvatting, voorlopige conclusie & reactie ADR Register en het overzicht van de resultaten per vraag.