Sociale voorzieningen in Nederland hebben veelal het karakter van een vangnet, waardoor iedereen in de samenleving een kans heeft op een menswaardig bestaan.

WIA en voedselbank

Omdat het gezin onder het bestaansminimum moeten bestaan ontstond het idee om een aanvullende uitkering bij de gemeente in te dienen. Na de digitale indiening kwam uit nader telefonisch contact de hoopvolle mededeling dat honorering een uitkering van 130 euro zou opleveren en dat de kans daarop groot was.

Het gebruikmaken van de Voedselbank is ook aan een termijn gebonden.

Eigen schuld?

Nederland is een beschaafd land en kent een fijnmazig stelsel van sociale voorzieningen. Het is echter in deze casus niet fijnmazig maar kent een groot gat. Alles mag dan strikt formeel juist zijn, het is anno 2016 nauwelijks te verteren dat dergelijke situaties voorkomen.

Lees de blogpost en LinkedInpublicatie “De vangnetfunctie van een sociale voorziening” van RvM-lid en specialist Cees Rootjes.