Om te beginnen eerst wat feiten en cijfers. De tarieven voor bewindvoerders worden vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en zijn per cliënt vastgesteld op 17 uur per jaar, bij een meerpersoonshuishouden komt daar 17 uur bij maar krijgt een bewindvoerder 60% van 17 uur + 17 uur. Indien er sprake is van een schuldensituatie, komt daar 22 uur en bij meerpersoonshuishoudens is de berekening wederom 60% van 22 uur + 22 uur.

Het antwoord op de vraag hoe lang een beschermingsbewind moet duren wordt gegeven door de rechter.

Zoals eerder opgemerkt is het beroep van bewindvoerder thans een vrij beroep. Iedereen kan op dit moment bewindvoerder worden. Dat gaat, zoals opgemerkt, per 1 april a.s. veranderen omdat er wettelijke kwaliteitseisen gaan gelden.

Wat wel en wat vooral niet

Naar mijn mening moet al in een stadium dat sprake is van een moeizame financiële situatie, zonder dat er al schulden zijn, ingezet worden coaching waardoor mensen leren beter om te gaan met hun financiën en ook meer gebruik gaan maken van voorliggende voorzieningen.

Lees verder in de LinkedInpublicatie “Kosten schuldhulp rijzen de pan uit” van RvM-lid Cees Rootjes.