Verbinden, samenwerken en kennis vergoten waren de kernwoorden van toepassing op de inspiratiebijeenkomst van De Raad van Mediators gisteravond in Elst.

Wat waren de belangrijke punten op de agenda? Er werden lopende zaken en ontwikkelingen besproken. Een belangrijk onderwerp van gesprek was de naderende Mediationwetgeving en wat betekent dat voor ons als mediator en bemiddelaar.

Ook “Kennis en opleiding” werden uitvoerig besproken. De aanwezige RvM-deelnemers werden geïnformeerd en de behoeftes aan kennis en opleiding werden geïnventariseerd.

Speciale aandacht ging uit naar “Gemeenterecht en beleidsbemiddeling binnen het sociale domein”. RvM-er Cees Rootjes, die zelf zeer ervaren is binnen dit werkgebied, gaf een korte toelichting van een training welke hij voor de RvM gaat verzorgen. In vervolg hierop ontstond een krachtenbundeling van enthousiaste leden en aanmelding voor de training. Een prachtig resultaat!

Na de pauze werden de aanwezigen nog getrakteerd op een presentatie Mediation Bij (Echt)Scheiding door RvM-er Natasja Huisman. Hoewel een veelbesproken en bekend onderwerp, bleek toch ook dit weer bijzonder nuttig en informatief. Daarom ook onze dank hiervoor!

Vervolgens kwamen de RvM-deelnemers zelf aan het woord. Wat kwam er ter tafel? M.n. hoe varen we verder en hoe blijven we op koers. Op koers als netwerk, platform en verenigde groep van professionals.

Langs deze weg willen we iedereen die aanwezig was hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid en inbreng. Alle feedback, tips en ideeën die we hebben mogen ontvangen, zijn altijd meer dan welkom. Wij kijken daarom ook terug op een geslaagde avond, bedankt!

We gaan door naar de volgende inspiratiesessie op 8 juni 2016 en wensen u veel voorspoed en goede zaken toe.

Tenslotte: bent u als lezer van dit verslag niet aangesloten bij De Raad van Mediators maar wel op zoek naar versteviging voor uw zakelijke mediation- en bemiddelingspraktijk? Om gezamenlijk meer te kunnen betekenen dan als individu? Neem dan zeker contact met ons op voor een verkennend gesprek. Men kan nooit weten!