Divorce Challenge moet kinderen beschermen bij scheiding. Kinderen hebben recht op goed ouderschap, ook als hun ouders uit elkaar gaan. Heb je een goed plan om vechtscheidingen te helpen voorkomen? Divorce Challenge daagt je uit!

Divorce Challenge gestart

Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft dinsdag 6 september de Divorce Challenge gestart door de website www.divorcechallenge.nl te lanceren. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

Dit door mensen uit te nodigen goede ideeën tegen vechtscheidingen in te dienen via de website. Minister Van der Steur: “We willen iedereen uitnodigen om, bovenop alles wat we al hebben, nieuwe manieren te bedenken om ouders te helpen hun scheiding goed te regelen zodat ze niet in een vechtscheiding terecht komen en de wereld van hun kinderen niet op zijn kop komt te staan.”

De Divorce Challenge vloeit voort uit een motie van PvdA-kamerlid Recourt. Professionals, sociale vernieuwers, en ervaringsdeskundigen kunnen de komende drie maanden voorstellen doen.

Inzendingen en expert panel

De Challenge loopt tot en met 21 november 2016. Daarna worden de inzendingen voorgelegd aan een expertpanel met onder andere de Kinderombudsvrouw, een mediator, een rechter en een hoogleraar familie- en jeugdrecht.

Dit expertpanel maakt een selectie uit de inzendingen en stimuleert indieners om gezamenlijk te kijken of voorstellen elkaar kunnen versterken. Zo ontstaan mogelijk nieuwe samenwerkingen. Ook spreken ervaringsdeskundige jongeren zich uit over de inzendingen. Vervolgens kunnen de geselecteerde inzenders hun idee ‘pitchen’.

Video Divorce Challenge

Lees verder op “Divorce Challenge.