Discrepanties tussen feiten en wensen. Een mens wordt regelmatig geconfronteerd met gedragingen en omstandigheden die strijdig of onverenigbaar zijn of lijken met de eigen doelen, waarden en/of verwachtingen. Een discrepantie aldus tussen feiten en wensen

Waarom is mediation nog niet populair?

Mediation wordt door velen niet omarmd om tot een oplossing te komen bij een frictie of conflict; dit ondanks het feit dat ook de overheid mediation onder het publiek wenst te bevorderen.

Mediation, de overheid, de advocatuur en de markt

Het grote publiek is onvoldoende bekend met de voordelen van mediation indien er sprake is van een frictie of conflict. Velen weten niet eens wat mediation inhoudt.De promotie door de Nederlandse overheid was en is halfslachtig.

Er is een afwachtende houding wat betreft het aanboren van en het inspelen op de potentieel enorme markt.

Slogans zoals “een slimme meid is op haar toekomst voorbereid” (bevordering van belangstelling voor exacte vakken bij meiden) is veel bekender dan enig campagne gericht op de bevordering van mediation bij conflictsituaties.

Lees de blogpost Omgaan met conflicten en fricties: Winnen of oplossen? (Reflecties over Mediation) van mr. D. Isebia LLM – De Raad van Mediators.