Rechters gaan zich intensiever bemoeien met vechtscheidingen en proberen zaken sneller af te handelen. Dat moet ertoe leiden dat kinderen minder vaak en minder lang de dupe zijn van een uit de hand gelopen scheiding van hun ouders.

NOS-nieuws binnenland 24 november 2016

Vanaf volgend jaar wordt bij iedere echtscheiding één rechter aangewezen, die zich buigt over alle conflicten die er spelen. Deze ‘regierechter’ praat met de ouders, kinderen en eventuele hulpverleners en houdt tijdens het scheidingsproces een vinger aan de pols.

Nu worden conflicten over bijvoorbeeld de alimentatie of de zorg voor de kinderen nog gezien als losse geschillen. Het gevolg is vaak dat verschillende rechters betrokken zijn bij een vechtscheiding die niet altijd goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt.

Villa Pinedo

Villa Pinedo, een organisatie die zich inzet voor kinderen van gescheiden ouders, is blij met de initiatieven vanuit de rechtspraak. “Als een rechter de ouders vaker heeft gezien, is het ook makkelijker om hen aan te spreken op hun gedrag”, denkt directeur Marsha Pinedo.

Het aantal vechtscheidingen in Nederland neemt toe. Eerder kwam de Kinderombudsman al met een rapport over de aanpak ervan.

Lees het NOS-artikel Rechter pakt vechtscheidingen aan.