Expertise is een combinatie van kennis, ervaring en talent die aangewend kan worden voor het bereiken van doelen en/of het oplossen van problemen. De wijze waarop de mens op zoek is geweest naar benodigde expertise is in de loop van de tijd en afhankelijk van plaats veranderd of aangepast.

De “oude wijze man” bestaat nauwelijks meer in de ogen van de hedendaagse maatschappij. Snelheid van verwerking geeft men nu meer belang dan door jaren heen opgebouwde ervaring.

Wijsheid verwerpen

Men verwerpt teleurstellende wijsheid. Er ontstaat een tegenstrijdig lijkende omstandigheid dat door het extreme volume van toegankelijke doch vaak oncontroleerbare data, de eigen gewaande expertise onbetrouwbaar wordt.

Soorten expertise

Expertise is niet altijd commercieel van aard. Er is vaak bijzondere kennis en ervaring nodig voor de uitvoering van sociale en/of artistieke projecten. Bij expertise moet men niet alleen denken aan academici en andere hoogopgeleide professionals. Een goede banketbakker, bijvoorbeeld, beschikt eveneens over expertise die zeer gewaardeerd wordt bij speciale gelegenheden.

Grote ondernemingen en overheden proberen zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn van externe expertise en nemen, voor zover mogelijk, specialisten op verschillende terreinen in dienst.

Expertisegroep/Expertisegroup

De partnerorganisaties van Expertisegroep/ Expertisegroup hebben allemaal gewerkt aan projecten waarbij expertises van uiteenlopende aard aan elkaar werden gekoppeld. Zo zijn er verschillende multidisciplinaire projecten tot stand gebracht… Projecten waarbij de ene expertise niet kon zonder de andere voor een goed resultaat.

Lees de blogpost Op zoek naar expertise van mr. D. Isebia LLM – ExpertiseGroup.