Een goed begin is? Het conflict oplossen! Een belangrijke stelselwijziging in het Sociaal Domein. Vanaf 1 januari 2015 werden de taken op het gebied van welzijn, zorg en werk overgedragen van het rijk naar de gemeenten. Waarschijnlijk heb jij of een van je naaste hier direct mee te maken gehad of heb je nog dagelijks last van de gevolgen.

Mediation ook als je er in 2016 samen goed uit wilt komen.

Veel relaties lopen helaas op de klippen, met alle gevolgen van dien. Mensen besluiten in het begin van een jaar (na de feestdagen) en na een vakantieperiode vaker om te scheiden dan de rest van het jaar.

Werkgebieden

Conflicten komt men in alle vormen van relaties tegen, zowel op sociaal als zakelijk gebied. Lees verder in de blogpost “Een goed begin is? Het conflict oplossen!” van RvM-lid Natasja Huisman.