Lees mee in de blogpost “Een conflict op de werkvloer?” van Natasja Huisman van nhowmediation.nl. Wat mag er van de werkgever verwacht worden bij een zo’n situatie? NHowmediation past verschillende vormen van mediation toe alsook conflictcoaching daar waar van toepassing. NHowmediation is aangesloten op het netwerk van De Raad van Mediator. We kunnen gerust stellen dat we hier met een bouwer van doen hebben.

Is de werkgever verantwoordelijk voor het oplossen? De sfeer binnen een bedrijf kan behoorlijk onder druk komen te staan als er een conflict ontstaat tussen werknemers op de werkvloer.

Contact

Voor een professional die “het conflict” niet uit de weg gaat die blijken vaak juist nodig bij het beslechten van structurele problemen. Neem derhalve contact op via 06-54377806.