In de sfeer van mediation is conflictbemiddeling over zakelijke-, arbeids- en relationele geschillen een bekend fenomeen..

Beleidsbemiddeling is een relatief nieuw verschijnsel in Nederland maar wordt al sinds de jaren tachtig veelvuldig toegepast in de VS, waar men het “public policy mediation” noemt.

De beleidsbemiddelaar is te vergelijken met een mediator, nl. het is een onafhankelijke en neutrale persoon.

Toepassen of niet toepassen

De vraag of beleidsbemiddeling een nuttig instrument is zou ik positief willen beantwoorden maar het vraagt veel van de deelnemende partijen. Het elkaar serieus nemen en rekening houden met elkaars verantwoordelijkheden is essentieel.

Leest u zeker verder in de LinkedInpublicatie “Beleidsbemiddeling, een nuttig instrument?” van RvM-lid Cees Rootjes.