Over wetgeving en de goede en minder goede gevolgen hiervan. En wat is de rol van de Raad van State en de Eerste Kamer hierin, in welke fase komen zij aan bod?

In een redactioneel artikel in Binnenlands Bestuur van 7 april jl. wordt aangetoond dat veel nieuwe wetgeving rammelt en derhalve moet er veel reparatiewetgeving worden vastgesteld.

De Raad van State heeft het zelfs over een “bedreiging voor het duurzaam functioneren van de rechtsstaat in Nederland”. Wetsvoorstellen moeten juist in deze “chambre de reflection” juridisch worden getoetst.

Voorstanders van de Eerste Kamer wijzen steeds op die heroverwegende taak en de juridische toetsing waarbij politieke motieven minder een rol spelen.

Hoe zit dat eigenlijk met de komende Mediationwet?

Dat is niet in het kort uit te leggen. Wel is het goed er bij stil te staan dat een wet door meerdere sluizen gaat in het proces van ‘een wet maken’ en kan worden afgekeurd. Dat hoeft niet altijd verkeerd te zijn, een kwaliteitscontrole kan geen enkel kwaad. Wel is het uiteraard van belang dat dit zorgvuldig verloopt.

Geen eenvoudige materie en wellicht niet ineens te snappen, toch adviseren wij u om zeker verder te lezen in de LinkedInpublicatie “Onzorgvuldige wetgeving” van RvM-lid Cees Rootjes.