Lees mee in de LinkedInpublicatie “Procedure zienswijzen en bedenkingen” van Cees Rootjes. Cees is zoals u weet aangesloten op het netwerk van De Raad van Mediators. Een professional die diensten levert als intermediair, mediator en bewindvoerder.

Wat overblijft, is de mogelijkheid van de raad om het college op politieke gronden naar huis te sturen.

Cees Rootjes is op basis van zijn meerjarige ervaring o.a. in staat om op interimbasis organisaties te begeleiden c.q. te adviseren in de nieuwe rolopvatting van de overheid.

Contact

Bellen met Cees Rootjes kan via 06-20632848 en mailen doet u via info@rootjesmanagementenadvies.nl.