De huidige tendens van verzorgingsstaat naar participatiestaat, waarbij meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf komt te liggen is nog voor veel mensen een probleem.

De snelheid waarmee alle maatschappelijke, sociale, juridische en economische situaties veranderen, maakt de behoefte aan ter zake deskundige tussenpersonen noodzakelijk.

Het stelsel van sociale voorzieningen is complexer geworden en aan veranderingen onderhevig en het aantal keuzemogelijkheden op verschillende gebieden, zoals zorgverzekeringen, is groot.

Vraagbaak

Samen met de vraagsteller wordt gekeken of er een adequate voorliggende voorziening aanwezig is zodat een gerichte doorverwijzing kan plaatsvinden.

Lees verder in de LinkedInpublicatie “Ronddolen in de participatiestaat” van RvM-lid Cees Rootjes.