Schorsing en vernietiging zijn instrumenten van toezicht die niet al te vaak in de praktijk worden toegepast. Er is een lichte tendens waarneembaar dat fracties in een gemeenteraad bij niet welgevallige besluiten de burgemeester verzoeken het besluit voor schorsing en vernietiging voor te dragen.

In het algemeen zijn burgemeesters redelijk terughoudend om een besluit voor schorsing en vernietiging voor te dragen.

Wat nu als burgers van oordeel zouden zijn dat een besluit voor vernietiging zou moeten worden voorgedragen. Zij kunnen aan de burgemeester op grond van genoemd artikel 273 een verzoek richten, maar een dergelijk verzoek struikelt vaak over de eis dat binnen 48 uur een – eventuele – voordracht moet volgen.

Strijd met het algemeen belang

Gedacht moet worden aan strijd met internationale verplichtingen, strijd met het beleid van het Rijk, grensoverschrijdende belangen tussen gemeenten en provincies en het waarborgen van de veiligheid en de volksgezondheid.

Lees verder in de blogpost en LinkedInpublicatie “Schorsing en vernietiging” van RvM-lid Cees Rootjes.