Bijna aan het einde van het jaar 2015 is het, zoals vele anderen dat ook doen, gebruikelijk om terug te kijken naar een aantal gebeurtenissen in 2015. Het jaar 2015 markeert zich op de eerste plaats door de komst van het sociaal domein naar de gemeenten.

Een megaoperatie waarvan de media vooronderstelde dat er wellicht slachtoffers zouden gaan vallen.

Nu bijna aan het eind van 2015 kan worden vastgesteld dat er – zichtbaar – geen fysieke slachtoffers zijn gevallen. Wel is er grote onrust in delen van de samenleving over het al dan niet blijven bestaan van de huishoudelijke hulp en dreigt massaontslag voor een groot aantal thuiszorgmedewerkers.

Overhevelen

Het overhevelen van een aantal zorgtaken naar de gemeente is naar mijn oordeel op een aantal punten vanuit het Rijk slecht gemanaged.

Lees verder in de LinkedInpublicatie “Terugblik op 2015” van RvM-lid Cees Rootjes.