Directeur Marieke Lips van Beroepsorganisatie Kindbehartiger sprak vorige week woensdag op de algemene bijeenkomst van De Raad van Mediators.

Sommige mediators en bemiddelaars kunnen te maken krijgen met de tegengestelde belangen die spelen bij een echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn. Daarom delen we graag de volgende informatie. In blogvorm zijn daar ‘Wat kan de kindbehartiger betekenen voor kinderen in een scheidingssituatie‘ en ‘Over de bijzondere curator en het verschil met de kindbehartiger‘.

Online vindt u kindbehartigers via kindbehartiger.nl/kindbehartigers. Ook kunt u contact opnemen via info@kindbehartiger.nl voor een specifieke zaak, waarna deze kan worden doorgezet naar een Kindbehartiger die het meest passend is bij de gevraagde casus.

Online leest u de Flyer Kindbehartiger en een toelichting over De Kindbehartiger en werkwijze.

We bedanken Beroepsorganisatie Kindbehartiger in ieder geval nog eens voor de aanwezigheid op onze inspiratiedag woensdag 20 januari jl.