Hoe past conflictcoaching binnen de andere vormen van conflicthantering en –begeleiding?

Conflictcoaching past hier naar mijn mening toch ook bij. Conflictcoaching kan individueel, maar ook met meerdere betrokkenen plaats vinden.

De uitdaging voor de (conflict)coach is om je client competenter te maken in het omgaan met verschillen en conflicten en zo een bijdrage leveren aan een gezonde constructieve conflictcultuur binnen organisaties en het dagelijks leven.

Lees verder in de blogpost “Conflictcoaching een belangrijk instrument” van RvM-lid Natasja Huisman.